Financieële jaarverslag 2023
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2024

Via deze pagina kunt u het volgende documenten  downloaden

Exploitatie 2023 Kring (definitief)
Exploitatie 2023 Museum (definitief)
Toelichting exploitatie 2023 Kring (definitief)
Toelichting exploitatie 2023 Museum (definitief)
Balans 2023 Kring (definitief)
Balans 2023 Museum (definitief)