XV.B. Historisch

F. Leyden, Plaatsnamen op -ingen en -hem in Gelderland. In: B.M. Gelre XLVII (1944), blz. 87-103.

Blz. 92:         Huissen met noot

Blz. 96:         Rothem tussen Huissen en Elden.

E. Döseler en F.W. Oediger, Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestände. 8 Die Lehnsregister des Herzogtums Kleve. Siegburg, 1974.

Hierin veel Huissense percelen  (Zie register blz. 815).

De Over Betuwe 400 jaar geleden. In: De Gelderlander van 18 juni 1963.

P.J. Blok, Verslag van de reis door de Verenigde Nederlanden ondernomen door Giorgio Giustiano, gewezen Venetiaansch ambassadeur in Engeland. Uit: Relazioni Veneziane (RGP dl. 7 's-Gravenhage, 1909).

Blz. 17-18:    Bezoek aan Huissen.

Th. Salmon en M van Goch, Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren VIIIe deel, behelzende den Tegenwoordige Staat van 't Duitsche keizerrijk. Amster­dam, 1736.

Blz. 537:       Huissen onder de kleine steden van Kleef.

De Overbetuwe In: Geldersche Volksalmanak 1862, blz. 3-43.

Blz. 36-38:    Huissen.

De Overbetuwe In: Geldersche Volksalmanak 1862, blz. 3-43. Herdruk in: B de Goede, ‘t Is Altemaal Adams kroost. Arnhem, 1955. blz. 154-178.

Blz. 173-175:      Huissen.

H. van Heiningen, Het Gelders rivierengebied. Haren, 1971.

Blz. 95-96:          Huissen.

L.A.J.W. Sloet, Bijdragen tot de kennis van Gelderland. Arnhem, 1852-1855.

Dl 1:              Blz. 4-10:                Kleefse enclaves 1261-1817

                      Blz. 73:                   Grondgebruik in Huissen

                      Blz. 357-359:          Polderbestuur Huissen en Malburgen.

H.W.J. Derksen, De Over-Betuwe 95 jaar geleden: Huissen. In: De Gelder­lander van 16 en 21 februari 1956.

H.W.J. Derksen, Gids van Oud-Huissen. (Vouwblad). Huissen, 1975.

E. Smit, en J. Zweers, Rondleiding door de stad Huissen. (Vouwblad). Huissen, 1977. (verschillende aangepaste herdrukken).

Gerard Rikken (e.a.), Typisch Huissen …een wandeling door de kom. Z.p., 2018.

De Exodusroute. Een evacuatie-route vanuit Huissen. (Vouwblad). Huissen, 2010.

H. Will, Betrachtungen über und Anzeige zu klever Straßennahmen. Zug­leich ein Streifzug durch die klevische Geschichte. Kleve, 1969.

Blz. 41:         Suggesties o.a. voor een "Huissener Straße".

A. Steegh, Kleine Monumentenatlas van Nederland - 666 nederzettingen in kaart. Zutphen, 1976.

Blz. 53 en kaart blz. 183:       Huissen.

H.W.J. Derksen, "Huissense" aantekeningen bij de "Kleine Monumentenat­las van Neder­land". In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 12-14.

  1. Giesen, Hiebzedeel: Hebzettel. In: Med. K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 105.

R.J.H. Melchers, Perceelsnamen in de uiterwaarden. In: Med. H.K.H. jrg 33 (2008), blz. 114-116.

Kanunnikenhof In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 74. 

Van Sonsbeke, Koningspley is genoemd naar koning van Pruisen. In: De Nieuwe Krant van 14 september 1977.

H.A.P. Eerden, De laatste landmark van Ambt Malburgen. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 146-148.

P.G.M. Driessen, De Schaepskamp aan de Karstraat. In: Med. H.K.H. jrg 24(1999), blz. 62-66.

H.W.J. Derksen, Naam huidige Zilverkampplan oorspronkelijk Sgrevenvel­de. In: De Gelderlander van 1 april 1972.

H.W.J. Derksen, Zilverkamp: eens Sgrevenvelde. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 98-99.