Gemeenteschool

L. Tonk, De schoolfoto uit 1924. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1987), blz. 37-39.