IX.B. Families en personen

E. Smit, Bronnen voor de genealogiebeoefening van Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 94-101, 106. Tevens opgenomen in: Kennismakingsnummer Med. H.K.H. uitgegeven ter gelegenheid van de Huissense Dag 1990.

Pieter van Wissing (red), Geldersen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Gelderland. Arnhem/Den Haag, 1996.
Hierin verschillende vermeldingen betreffende Huissen.

E. Smit en J.H.F. Zweers, Het burgerboek der stad Huissen -een recon­structie- In: Bijdragen tot de geschiedenis van Huissen I (1987), blz. 40-51.

P.G.M. Driessen, De dood moet een oorzaak hebben. (doodsoorzaken 1756-1815). In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 156-158.

P.G.M. Driessen, Bijnamen in de 18e eeuw (II). In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 152.

Bijnaam (1823). In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 133, jrg. 25 (2000),blz. 111.

De buurt achterop. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 72.
Groepsfoto uit 1924 gemaakt in de Langestraat.

P.G.M. Driessen, Bijnamen rond 1870. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 101.

Joop Brons, Bijnamen in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 150-153. Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 10-11; 58-59 (reactie op blz. 102), 94-95, 118-119, 160-161.

R.J.H. Melchers, Oproep voor bijnamen. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 91.

K. Heeroma en R.A. Ebeling, Nederlands Repertorium van Familienamen. Deel VIII Gelderland. Assen, 1971.

P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaar­digheden in de kerken van Gelderland: Huissen. In: De Wapenheraut jrg. 21 (1917), blz. 456.

De Grafzerken in de St. Gangulphuskerk te Huissen. In: B.M. Gelre deel XLIV (1941), blz. 203.

A.C. Hengst, Huissenaren werden Nijmeegs burger. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 187.

H.W.J. Derksen, Gildefunctionarissen 1550-1663. In Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 4/5 blz. 12-16.
Betreft functionarissen binnen het St. Gangulphusgilde.

J.H.F. Zweers, Lijst van koningen der beide gilden. In: J.H.F. Zweers, E, Smit en W.J. van Baal, De geschiedenis van de Huissense gilden. Huissen, 1986, blz. 100-120.

J.M. van Winter, Ministerialiteit en Ridderschap in Gelre en Zutphen. (2 dln). Arnhem, 1962.
Blz.184:                           Schildboortige familie Heuke in Huissen schepen
Blz.204:                           1363, Johan van Blomenstein Kleefs borgman te Huissen
Tabel B Ia: no. 21:           1317, Henricus Hasert van Huissen
no. 24:                              1354, Henricus Heuke, schepen te Huissen
no. 27:                              Familie van Huessen (1288-1441)
A I no. 1:                          1379, Frederik van Ambe, rentmeester voor Mech­teld te Huissen
A III no. 30:                     1417, Arnt van Holthusen, Kleefs ambtman te Huissen
no. 69:1392,                     Dirk van Ulft, Kleefs ambtman te Huissen
A IV no. 16:1317,            Henric van Dolre, Kleefs ambtman te Huissen.

Dirk Ziesing, Das Münsterlander Landwehr-Infanterie-Regiment (4.Westfälisches) in den Befreiungskriegen 1813-1815. Münster, 2019.
Blz.190-191:                    Huissenaren die meevochten in dit regiment.

P.G.M. Driessen en E. Smit, Honderdjarigen in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 31-35.

P.G.M. Driessen, Huissense Indiëgangers. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 141, 166-175.

Hans Hoen, Hans Maters & Hans Wienk, Wandelend door de kom van Huissen. met foto’s en verhalen. Huissen, 2013.
Bevat veel genealogische gegevens over bewoners van de stad uit met name de twintigste eeuw.

Huissenaren overzee (1955). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 101.

Michel Bongers en René Bremer, Kieken in de Over-Betuwe. 100 bewoners en hun meest dierbare plekken. Arnhem, 2005.
In dit boek wordt een aantal Huissenaren en hun dierbare plekjes beschreven.

Michel Bongers en René Bremer, Verder Kieken. 100 bewoners en hun meest dierbare plekken. Arnhem, 2006.
In dit boek wordt een aantal Huissenaren en hun dierbare plekjes beschreven.

Hans Schmeinck en Susan Broekman, Humans of Huissen. Mensen uit Huissen. In beeld en woord belicht. Huissen, z.j. [2015].
Hierin interviews en foto’s van 55 Huissenaren. Gemaakt in 2014 en 2015.

Huissenaren zijn chauvinistisch. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 14.
Betreft de aankondiging van de geboorte in december 2018.