IX.A. Stad en gemeente

Huissen een Kleefse stad. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 41.
Foto van de wapens van het hertogdom Kleef en de stad Huissen op de titelpagina van het Legerboek van Huissen.

H.W.J. Derksen, 100 jaar geleden: Huissen in bezit van eeuwenoude zwanen­wapen beves­tigd. In: De Gelderlander van 13 maart 1961.

H.W.J. Derksen, Huissen dankt als Kleefse stad zijn wapen aan Lohengrin­le­gende. In: De Gelderlander van 20 november 1953.

H.W.J. Derksen, De Lohengrin-zwaan. In Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 2, blz. 23.

E. Liesegang, Zur Geschichte des klevischen Städtewesens unter den ältesten Herscherhaus. In: Veröffentlichungen des Histori­schen Vereins für den Niederrhein, deel II (1909),
Blz.103-104:   Over de stadsverheffing van Huissen en het zwanen­wapen i.v.m. de zwaanriddersage.

E.J.Th.A.M.A. Smit, Van zwaanridder tot marktzwaan. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 34-43.

H.W.J. Derksen, Overbetuwse gemeentewapens: Huissen. In: De Gelder­lander van 26 oktober 1955.

H.W.J. Derksen, De zwaan "regeert" Huissen al minstens zeshonderd jaar. In: De Gelderlan­der van 10 juni 1972.

F. Gorissen, Der Karfunkelschild - Die Geschichte des Kreiswappens. In: 150 Jahre Land­kreis Kleve - Beiträge zu der geschichtlichen Entwicklung. Kleve, 1966.
Blz. 20:          Over het oudste stadswapen van Huissen
Blz. 29:          Over het wapen van Huissen i.v.m. de speciale ve­r­sie van de Zwaanriddersage, die de zwaanridder voor de burcht te Huissen aan land laat gaan.

Huissense zwaan met de poten in het water. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/19­76), nr 3, blz. 20.

Gaat de zwaan verkleuren ? In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 1.

C.L. van Mameren, Zwaan in het wapen van Huissen. In: De Arnhemsche Courant van 14 juli 1962.

E. Smit, Huissense zwaan in Eldens wapen. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 176-177.

Th.H. Janssen, De gemeentevlag van Huissen. In: Vexilla Nostra jrg. 26 (1991), nr. 172 blz. 22-23.

Gemeentewapen Lingewaard. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 170-171.

Nieuwe zwaan van “De Stedelijke” in oude stijl. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 111.
Snipper.