XII.A.4 Dominicanenklooster

Hans Kriek, Het orgel in de kapel van het Dominicaner klooster te Huissen. Z.p., z.j.

Orgel Paterskerk In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 186-187.

Orgel (1863) In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 186.

P.G.M. Driessen, Het orgel in de kloosterkapel. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 196-198, 208, 224.

W. Tepe, Speurtocht door een rosarium.

Huissens brevier: Biddend het jaar door in de beweging van psalmen. Dominicaanse gemeenschap Huissen. Hilversum, 1983.

André Lascaris, De Thomaskapel in het Dominicanenklooster te Huissen. In: Op de Stadsdam jrg. 24 (2010), nr. 3 blz. 1-20.

Hierin vooral aandacht voor de gebrandschilderde ramen in de Thomaskapel.

André Lascaris (e.a.) (red.), De Rozenkrans. In: Op de Stadsdam Speciale uitgave. jrg. 25 (2011), nr. 3.

Dit nummer is geheel gewijd aan de gebrandschilderde ramen in de kloosterkapel.