XII.A.3 St. Elisabethsconvent

J.H.F. Zweers, Het tweede orgel van het St. Elisabethsconvent. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 142-145.

Jeltje Dijkstra (e.a.), De schilderijen van Museum Catharijneconvent. Zwolle, 2002.
Huissen, blz. 57, 106 en 554.

M.H. de Vries, De bezittingen van het St. Elisabeths-convent. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 117-125; jrg. 19 (1994), blz. 27-37, 58-62, 105-110, 137-143, 166-174; jrg. 20 (1995), blz. 27-30, 115-118; jrg. 21 (1996), blz. 170-173.

R.F.P. de Beaufort en Herma M. Van den Berg, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III De provincie Gelderland. Eerste stuk het Kwartier van Nijmegen onderdeel: De Betuwe benevens o.m. de graafschappen Buren en Culemborg. ‘s-Gravenhage, 1968.
Blz. 293:                       Klok van het St. Elisabethsconvent bevindt zich in Driel.

H.L. Driessen, Uit de kerkelijke geschiedenis van Wageningen. In: B.M. Gelre XL (1937), blz. 45-91.
Blz. 72:         1812, orgel van het St. Elisabethsconvent overgebracht naar Wageningen.
Blz. 73:         Laurentius Pilsen kapelaan te Wageningen (1678-1680) daarna naar Huissen.