XIII.A.2 Zandse kerk

Zandse kerk

Hoogaltaar. In: Med. H.K.H. jrg 26 (2001), blz 112.

Foto van het Hoogaltaar uit de vooroorlogse Zandse kerk.

Ziekenlof. (snipper) In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 88

Betreft de radiouitzending van een ziekenlof vanuit de parochiekerk van de H.H. Martelaren van Gorcum in 1948.

H.H. Martelaren van Gorcum Huissen-Zand. In: Michel Bongers (red.) Mijn Kerk, Mijn Levensbron ! Gedenkboek over de zeven kerken van parochie De Levensbron. Doornenburg, 2015, blz. 198-205.