XII.B.2 Gilden  

J.H.F. Zweers, Een herdenkingsschild uit 1502? In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 63-64.

J.H.F. Zweers, Een herdenkingsschild uit 1502? II. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 140-141.

De Sint Jännekes. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 77.

Foto.

H.W.J. Derksen, Huissense gildenattributen op Nijmeegse expositie en affiche. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 29-31, 48.

350 jaar St. Laurentiusgilde: Monument ter herinnering aan de overleden leden Gilden Huissen. In: Huissense Gilden Kroniek jrg 24 (2011), nr. 2, blz. 23-32.