XII.B.4 Toneel en muziek

H.W.J. Derksen
, Huissen in von Kleist's "Der zerbrochene Krug" ? In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 97.

Toneelvoorstelling zeventig jaar geleden. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 106.

Toneel en muziek. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 6.

Toneelvoorstelling zeventig jaar geleden. In: Med. H.K.H. jrg 6 (1981), blz. 106.

J. Eeuwes, Hollandse cultuur in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 131-134, 173 (reactie)

Wie speelt deze mars nog of heeft de hele partituur in bezit ? In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 172-173.

Betreft muziek van Souvenir de Huissen.

Th.H. Janssen, Het loflied op Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 36-39.

Jan Zweers, Liefdeslied over Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 71.

A.C.M. van Bon, Bladmuziek met Arisierungsstempel. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 125-127.

17 september 1944. (Lied). In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 111, 125-126.

Evacuatielied. In: C. Plattel-Berben [red.], Bevrijdingsbloesem. De Betuwe 1940-1946 Oorlog, Evacuatietijd, Bevrijding en Terugkeer. Z.p., 1997. blz. 16.

André Hendriksen, Oorlogsherinneringen: bewerkte granaathulzen. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 7, 36.

Schenking granaathuls en soldeerapparaat. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 85.

"Huissens glorie". In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 184. Uit: De Gelderlan­der van 26 januari 1946.

Betreft de opvoering van een revue.

Ruud Vermaas, Maken jullie maar herrie. Popmuziek in Huissen in de jaren 1960. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz.77-89.

Historisch clublied van de Damslaopers (1976). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 135.