VI. Onderwijs

VI.A. Algemeen

E. Smit, Van Franse school tot huishoudschool. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 159-160.
Betreft de tentoonstelling over dit onderwerp in de Hof van Hessen in het najaar van 2016.

Gonny van Dijk-Koelman, Een Latijnse school in de stad Huissen? In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 10-13.

Emile Smit, Analafabetisme in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 9.

R. Reinsma, Het onderwijs in Gelderland tussen 1830 en 1850 volgens de rapporten van de hoofdinspecteur Wijnbeek. In: B.M. Gelre LXV (1971), blz. 152-195.
Blz. 190-191:      1841, Beschrijving van de onderwijssituatie in Huissen.

R. Reinsma, Het onderwijs in Gelderland tussen 1830 en 1850 volgens de rapporten van de hoofdinspecteur Wijnbeek. In: B.M. Gelre LXVII (1974), blz. 86-122.
Blz. 106:                       1842, H.J. Wansink schoolmeester te Huissen.

J. Knuiman, Onderwijs in Gelderland 1830-1850. Tiende District 1841. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 189.