Dag- en Weekbladen

H.W.J. Derksen, "De Betuwsche Koerier" een vergeten Huissens weekblad. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 87-95.

30 jaar Nieuwe Koerier. In: De Nieuwe Koerier van 14 augustus 1966.

J.H.F. Zweers, Het weekblad De Nieuwe Koerier. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 67-70.

P.G.M. Driessen, Huissense Indiëgangers. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 141, 166-175.

Betreft “Contact” het orgaan voor Huissense soldaten in Indië.

­