XVI-A Algemeen

R.F.P. de Beaufort en Herma M. Van den Berg, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III De provincie Gelderland. Eerste stuk het Kwartier van Nijmegen onderdeel: De Betuwe benevens o.m. de graafschappen Buren en Culemborg.’s-Gravenhage­, 1968.

Blz. 278-279, 285-295, CXIII-CXVI:               Huissen.

J.H.F. Zweers, Een historische Nachricht over Huissen uit 1724. In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 160-163.

M.H. de Vries, Huizen in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 233-234.

Huizen in Huissen (1812). In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 108.
Snipper.

H.W.J. Derksen, Huissense namen en hun herkomst. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), no 1, blz. 13; no 2, blz. 20; no 3, blz. 18; no 4, blz. 16; jrg. 2 (1976/19­77), blz. 74-75.

J. Elings en H.W.J. Derksen, Huissen in oude ansichten. Zalt­bommel, 1973.

H.G. Kemperman en P.G.M. Driessen, Het ansicht van Huissen door verzamelaars verzameld. Met ansichten als gids door het vooroorlogse Huissen. Huissen, 1999.

Emile Smit en Jan Zweers, Huissen honderd jaar geleden in honderd foto’s.  Huissen, 2012. (Bijdragen tot de geschiedenis van Huissen XIX).

Hans Hoen, Hans Maters & Hans Wienk, Wandelend door de kom van Huissen. met foto’s en verhalen. Huissen, 2013.

Hans Hoen & Hans Wienk, Over het Zand. Met foto’s en verhalen. Huissen, 2016.

Onthulling plaquettes. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 38, 46.

H.W.J. Derksen, "Stadserf" 75 jaar geleden. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/19­79), blz. 153, 207-208.

D.J. van der Ven, Met de Betuwse stoomtram door de Over-Betuwe. Arnhem, 1910.

Blz. 20:                                Molen te Huissen (foto)

Blz. 33-42:          Huissen.

D.J. van der Ven, Ons Mooie Nederland: Gelderland. Amsterdam, 1915.

Blz. 282:                              Foto van de Huissense molen

Blz. 315-316:                      Huissen.

A.J. Janssen, Een stadsgezicht, dat door het bombardement vrijwel geheel verdween. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 2, 32-34.

J.W. Staats Evers, Beschrijving van Arnhem. Arnhem, 1868.

Blz. 144:              1863, Perceel te Huissen afgestaan t.b.v. R.K. We­duwen­huis te Arnhem.

A.H. Martens van Sevenhoven en P.C. Loopuyt, Jaarverslag van de monumentencommissie der provincie Gelderland over het jaar 1943. In: B.M. Gelre XLVII (1944), blz. XI-XXII

Blz. XI:               Huissense kerk verbrand door directe oorlogshandelingen

Blz XV:               Burgemeester Dony een verordening aangereikt met betrekking tot het behoud van uit het oogpunt van geschiedenis en / of kunst belangrijke bouw- of kunstwerken.

H.W.J. Derksen, Een Monumentenverordening in de practijk. In: De Nieuwe Tijd, mei 1948.

Een gemeentelijke monumentenlijst in wording. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 156-158, 171.

E. Smit, Monumentenonderzoek in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 27-30.

Ronald Stenvert (e.a.), Monumenten in Gelderland. Zwolle, 2000.

Blz. 207:                              Huissen.

R.J.H. Melchers, Monumenten in Huissen. Opgenomen in boekwerk. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 180-181.

Betreft een bespreking van bovenstaand boek.

Verminkte straatnamen blijven. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 231.

Onderborden bij gecoupeerde straatnamen. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 3.

Onderborden. In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 126.

Van Wijkplein. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 76

Betreft aanbrenging “bovenbord”.

J.H.F. Zweers, Historie in straatnamen. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 63-66.

Onjuiste straatnaamborden. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 33, 80.

R.J.H. Melchers, Straatnaamgeving. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 34-37.

P.G.M. Driessen, Wat is het nou? In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 89-91.

Betreft Jan Jeurissen (1904-1986) (Jan van Janbaos).

Oude perceelsnamen in het gebied van de Zilverkamp. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 130-131.

E. Smit, Flanders Erfpachtland. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 85-86.

C.G. Neijenhuis, Romeinse straatnamen in Loovelden. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 87-88.

J.A.M. Wannet, Gilden straatnamen in de Loovelden. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 89-91.

J.H.F. Zweers, Keurvorstsingel herinnert aan boeiende staatkundige periode in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 92-93.

Yvonne de Boer-Ravenstein. De Amsterdamse School in de Over-Betuwe. In: Terugblik. Wonen en werken in de Betuwe 1900-2000. Opheusden, 2000. blz. 95-103.

Hierin worden verschillende Huissense panden en hun architecten besproken.

J. Vredenburg (red.), Architecten n Arnhem, Oosterbeek en Velp. Z.P., 2020.

Emile Smit, Een Huissense architect in een Arnhems boek. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 55.

Betreft een recensie op bovenstaand boek.

Robert Melchers, Oude Huissense paden. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 131-133.

J.H.F. Zweers, Gevelstenen in Huissen. In: Med H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 62-64.

J.H.F. Zweers, Gevelsteen herinnert aan Vrede van Nijmegen. In: Med H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 64-65.

Derk Jan Prins, Gevelstenen in Huissen: De Heilige Isidorus van Madrid. In: Med H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 125-130, 177.

André Hendriksen en Derk Jan Prins, Pilgrimstraat, nog steeds een voorbeeldstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 94-99; blz. 94-99; blz. 118-123.

In dit artikel ook aandacht voor de gevelstenen.

J.H.F. Zweers, De Huissense stede-atlas. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 155-158.

J.H.F. Zweers, De werkzaamheden rond de stedeatlas. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 169-170, 188.

P.G.M. Driessen, H.Th. Hendriks en R.J.H. Melchers, Van Bakenhof tot de Brouwketel. Wandeling door het buitengebied van Huissen en Malburgen aan de hand van oude foto’s. Huissen, 1995.

E.J.Th.A.M.A. Smit en J.H.F. Zweers, Huissense kerken en kapellen vanaf de middeleeu­wen tot heden. Huissen, 1997.

Heilige huisjes in een tegendraadse gemeenschap. In: Tiemen Koopman, Langs heilige huisjes. Op Kerkepad. Hilversum, 1998. blz. 45-57.