Ambtswoning

J.H.F. Zweers, De bouw van de ambtswoning in 1968. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 176-189, 204; jrg. 23 (2003) blz. 9 (reactie).