De Zon

H.W.J. Derksen, Rustaltaar voor "De (oude) Zon". In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 240, 252-256, 273.
Betreft ongedateerde foto van rond 1900.

Hans Hoen, Café de Zon, nu Ozzie, oudste café van Huissen. In: Huissense Gildenkroniek  jrg. 26 (2013), nr. 3 blz. 23-24.