De Poll

J. Belonje, Het "Adellijke Gesees" de Poll bij Huissen. In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel XII (1958), blz. 24-42.

Th.H. Janssen, Het voormalig Adellijk Goed: "De Waede" of "De Poll". In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 1-2, 4-19, 27-30, 56.

C. Neijenhuis, Het adellijk goed De Waede of De Poll. In: AWN afdeling Nijmegen e.o. Jaarverslag 1990. blz. 29-33.

Robert Melchers, “Huis de Poll en “huize de Pol”, gezien door de eeuwen heen. In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 41, 43-50.

R.J.H. Melchers, Het leengoed “In der Waden”. Een bijdrage tot de oudste historie (1347-1521) van Huis De Waede of de Poll. In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 123-129.

Jorien Jas (e.a.) (red.), Kastelen in Gelderland. Utrecht 2013.

Blz. 125:              Burcht te Malburgen

Blz. 284-285:      Kasteel te Huissen

Blz. 293:              Huize de Poll.

Huissense kastelen. In: De Gelderlander van

H.W.J. Derksen, Verkoop van "De Poll" in 1656. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 204-207.

R. Melchers, Het Adellijk leengoed "De Ward". In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 12-15.
Betreft o.a. de families Van Huessen, Overpelt en Van Spittaell.

R.J.H. Melchers, Leengoed en Huis De Ward. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 147-156.

R.J.H. Melchers, Vier landgoederen geveild in 1834: De Poll, het Binnenveld, de Waai en de Huissense Waard. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 88-95.

De Poll (1878). In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 87.

R.J.H. Melchers, Herinneringen aan landgoed De Pol. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 22-23, 40.

C.G. Neijenhuis, Schenkingen. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 101-102.
Betreft o.a. De schenking van het haardscherm van Huize De Poll.