Langestraat  19-21

C.G. Neijenhuis, Een rigoreuze verbouwing van Huissens “oudste”  woonhuis. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 127-140.