Pastorie (R.K. Stad)

H.W.J. Derksen, 70 jaar geleden: pastoriebrand. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 133-136.

Jan Zweers en Emile Smit, Honderd jaar geleden; brand in de R.K. pastorie. In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 133-138.


Verdwenen stadsgezicht. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 81.