Schaepskamp

P.G.M. Driessen, De Schaepskamp aan de Karstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 62-66.