Binnenveld

R.J.H. Melchers, Vier landgoederen geveild in 1834: De Poll, het Binnenveld, de Waai en de Huissense Waard. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 88-95.

R.J.H. Melchers, Huis Binnenveld. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 144-148; 180-185. Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 28-33.

Robert Melchers, Huis Binnenveld en de familie Van Spittael. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 53-55.

H.W.J. Derksen, Huissen; Die Layck en Bijnenfeldt thans. In: De Gelderlan­der van 19 september 1968.

Straatnaamgeving Binnenveld. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 230.