Bloemerstraat (zie ook Vicariestraat)

H.W.J. Derksen, Nabij de hoek Langestraat/Bloemerstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 175-177.