Bloemstraat

K. Meeuwsen jr., Gevelsteen in Bloemstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/19­77), blz. 95-96.

Aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 58-59.

Betreft een door Koos Meeuwsen aan de Historische Kring Huessen geschonken gevelsteen uit 1765 afkomstig uit de Bloemstraat.

Brand Bloemstraat (1890) In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 112.