Kamervoort

R.J.H. Melchers, “Up Vergert” op de kaart. Kamervoort en Karstraat in de 16e eeuw. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 45-52.