Kortekerkstraat

H.W.J. Derksen, Kortekerkstraat en toren: geheel verdwenen. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 212, 216.

Nogmaals de Kortekerkstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 168.

Het “Vicarieplein” voor de Tweede Wereldoorlog. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 52-54.

R.J.H. Melchers, Grafkruis uit 1611 gevonden. Olde Hans was geen rijke stinkerd. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 95-96.