Rijnstraat

Stalhouderij van de familie Bosman. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 36.

Derk Jan Prins, Gevelsteen in pand Rijnstraat 1 herinnert aan stalhouderij Bosman. In: Med.
H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 133-134.

Een verdwenen straatbeeld. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 274-275.
Th.H. Janssen, Gezicht op oud Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 21-22, 52.

Nieuw in onze collectie. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 116.
Betreft een schilderij van H.N. Postma voorstellende een gezicht op de Rijnstraat.

J. Eeuwes en P.G.M. Driessen, Nog meer schilderijen van Hendrik Nicolaas Postma in het
stadsmuseum “Hof van Hessen”. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 152-157, 180.

Nieuw in onze collectie. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 116.
Betreft een schilderij van H.N. Postma voorstellende een gezicht op de Rijnstraat.

A.J. Neijenhuis, “Achterbuurt in Huissen”
In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 154-155.
Schilderij van de Rijnstraat.

H.W.J. Derksen, Verlengde Rijnstraat: herstel van de historische situatie.
In: Med. H.K.H. jrg.
2 (1976/1977), blz. 151