Van Wijkstraat

G.C.H.M. Coenen , De drie molenstenen. In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 81, 91, 92-95.

J.H.F. Zweers en J.J.H. van Wissen, De onthulling van de molensteen op het Zand. In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 96-98.