Vicariestraat
Zie ook Bloemerstraat

H.W.J. Derksen, De hoek Langestraat en (huidige) Vicariestraat. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 84-98, 107.

R.J.H. Melchers, Vanuit de toren gezien. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 33-35.
Betreft foto’s van de hoek Vicariestraat Langestraat, Vierakkerstraat en Doelenstraat (±1961).

Bestuur, Het “Vicarieplein” voor de Tweede Wereldoorlog. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 52-54.

R.J.H. Melchers, Grafkruis uit 1611 gevonden. Olde Hans was geen rijke stinkerd. In: Med.H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 95-96.

Ton van Bon, Vicariestraat Huissen in 2004. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 62-63