Weverstraat

R.J.H. Melchers, Gevels op een rij (III). In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 31-33.

Onthulling gevelsteen. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 14.
Betreft gevelsteen in voormalige sigarenfabriek.

Dit is ’t huuske waor de ouwe Kaot ien woon. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 21.
Foto van een woning aan de Dijk bij de afslag naar de Weverstraat.

C.G. Neijenhuis, Weverstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 47.
Betreft archeologisch onderzoek zonder resultaten.