Carnavalsverenigingen

J.H.F. Zweers, Carnaval in Huissen in de 19e eeuw. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 17-21.

Snipper. Dort Ingendaa als "Landdrost van Angeren". In: Med H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 164-165.  Uit: De Gelderlander van 21 januari 1953.

Jan Zweers, 44 jaar De Kraonige Zwaone in Huissen 1955-1999. Een kroniek van Huissens Carnaval. Huissen, z.j. [1999].

De sigarenband: reclame voor Huissense bedrijven en een vereniging. Huissense reclameobjecten nr. 6. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 114.
Betreft o.a. een sigarenbandje van de Kraonige Zwaone.

W.M. van Onna, Model van de “foekepotkrössel” ontdekt ! In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 182-183.

Krössel heeft nieuwe plek. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 33.

Theo Fransen, Carnaval ontmaskerd ? Maasbree, z.j.
Blz. 129-130:          Beschrijving Huissens carnaval.

B. Bolder, Carnaval. Arnhem, 1977.
Blz. 76:                   Oprichting  De Kraonige Zwaone in 1955.

‘t Blèk (1956 -  ). Huissen, 1956, -

’t Geile Bükske Huessens Karnaval 1969. Huessen, 1969.

’t Geile Bükske Huessens Karnaval 1970. Opgedragen aon alle minsen die ien 1970 veur, tijdens of nao de karnaval gek doen en dus veural aon ons erelid Jos Martens. Huessen, 1970.

't Geile Bükske darde deel Huessens Karnaval 1971. Huessen, 1971.

't Geile Bükske vierde deel Huessens Karnaval 1972. Z.p., z.j [1972].

't Geile Bükske samengesteld en uitgegeven door de Stichting Volkswagen. 1e Lustrum Stichting Volkswagen. Huissen, 1973.

1955 C.V. de Hofbrouwers 2014. Z.p., z.j. (Huissen, 2015)

Jubileumboekje uitgegeven bij gelegenheid van het 55-jarig bestaan (1959-2014).

Grote pronkzitting met kleine buutreedners van Huissense carnavalsvereniging “De Korte Boks” (1968). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 23-25; 70 (rectificatie).

Huissens carnaval 1980 (foto). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 9

Carnavalsoptocht (1958). In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 36
Affiche.

Snipper. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 45, 92 (reactie).
Betreft een foto van de carnavalsoptocht uit het einde van de jaren ’70.

J.H.F. Zweers, De boes 50 jaar oud. Geschiedenis van de Huissense carnavalsmunt. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 6-8.