Culturele groepen

H.W.J. Derksen, Geen enkel historisch bewijs, dat Huissen een Rederijkers­kamer bezat. In: De Gelderlander van 27 januari 1954.

H.W.J. Derksen, Meest onderdanige Rederijkers. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 111-112.

J.H.F. Zweers, De Huissense sociëteit. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 133-134.

Carousselvereeniging (1890). In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 66. Uit: De Gelderlander van 3 januari en 14 februari 1890.

Carroussel-Vereeniging. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 117. Uit: De Gelderlander van 21/22 januari 1912.

Caroussel-vereniging te Huissen. Sportfeest ter Herdenking van het 50-jarig bestaan der vereniging op het terrein "Het Rozendaal" te Huissen op woensdag 20 juni 1917. Elst, 1917.

G. Scholten, Bestuur en jury Carousselver. Juliana. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 262.

"Loon zij ons werk" in het costuumstuk "Guido de Vendeeër". In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 128.

Arnold Janssen (e.a.), Marjatta toneelvereniging-Huissen 50 jaar 1948-1998. Huissen, 1998.

Hans Hoen en Jan Zweers, Uit de oudste geschiedenis van Marjatta. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 22.

C. van der Vegte-Zweers, De Katholieke Jeugdvereniging. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 53-58.

R.J.H. Melchers, De Jonge wacht. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997) blz. 74-75. Opnieuw geplaatst in dezelfde jaargang blz. 110-111.

W. Smit-Janssen, Reactie K.J.M. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 83.

E. Smit, De Oudheidkamer Huissen (1940-1944). In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 65-67.

D.J.G. Buurman, Veertiende jaarverslag van de Stichting tot bescherming van praehistorische cultuurmonumenten in Gelderland. In: B.M. Gelre XLVIII (1946), blz. XXXIII-LII.
Blz. XLVII-XLVIII:           Oudheidkamer Huissen.

Historische Kring "Huessen had ... twee voorgangers ! In: Med. H.K.H. jrg. 1 ­­­(1975/1976),
Betreft een lied gemaakt naar aanleiding van de oprichting van de Historische Kring Huessen.

"De Historische Kring van Huissen". In: Rund um den Schwanentur, Zeitschrift der Klevi­schen Heimat- und Verkehrsverein e.V. Heft Nr. 3 (december 1983), blz. 28.

Th.H. Janssen, 10 jaar Historische Kring Huessen. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 197-199.

J.H.F. Zweers, 10 jaar in kort bestek. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 200-204.

E. Smit, Na 10 jaar: Zoeken naar huisvesting. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 205-218.

Emile Smit, 25 jaar Historische Kring Huessen. In: Med H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 54-65, 72.

Emile Smit, 35 jaar Historische Kring Huessen. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 79-85.

Huisvesting. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 219. Uit: De Zilverkampi­oen van augus­tus/september 1986.

Gehuisvest (II). In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 148.

’t Blèk in de carnavalsoptocht. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 48-49.

Aandacht voor de Kring tijdens Carnaval 2005. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 34-35.