Muziekverenigingen en zangkoren

H.W.J. Derksen, Christelijk gemengde zangvereeniging "Euphonia". In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 46, 51.

H.W.J. Derksen, Mannenkoor had voorganger: "Huissensche Liedertafel" In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 83-86.

De "Huissensche Liedertafel" in 1878. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 100. Uit: De Gelderlander van 16 januari 1878.

H.W.J. Derksen, Huissens mannenkoor 60 jaar geleden opgericht. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 98-99.

P.G.M. Driessen, Als ... dan was het nu feest geweest (Huissens Mannen­koor 1919-1939). In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 149-154, 160; jrg. 15 (1990), blz. 16-22.

Schenking "Huissens Mannenkoor" 1919. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 69.

Programma nationaal zangconcours te geven door R.K. Mannenkoor ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan op zaterdag 22 en zondag 23 mei 1954 op het "Rozendaal" te Huissen (Gld). Huissen, 1954.

Piet Driessen, Een kwartnoot. Vijfentwintig jaar Jongerenkoor Huissen-Stad. Huissen, 1992.

W.A.A.H. Smit-Janssen, De Mandolineclub (1936-1939). In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 124.

H.W.J. Derksen, Vóór St. Caecilia te Huissen waren er Leo en Excelsior. In: De Gelderlan­der van 9 juni 1965.

C.G. Neijenhuis, Een aankoopnota uit 1897 van de Leo Harmonie. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 93-94.

Feestgids uitgegeven bij Gelegenheid van het 35-jarig bestaan van "St Caecilia" Muziekvere­niging te Huissen. Huissen, 1950.

D. Elfferich (e.a.), 25 jaar "Bietenrooiers" Huissen 1949-1974. Huissen, 1974.

Hans Hoen, De Bietenrooiers “ ’n zwik blaozers üt Huusse”. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 7 (1994), nr 1, blz. 4-7.

Bij een affiche. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 89.
Betreft het embleem van “De Bietenrooiers”.

Aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 48.
Betreft het vaandel van “De Bietenrooiers”.

H.A.P. Eerden, Overdracht van het vaandel van “De Bietenrooiers”. In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 155-157; Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 66 (reactie).

Jubileumgids 1951-1976, Muziekvereniging "Volharding". Huissen, 1976.

Muziekvereniging Volharding Huissen 50 jaar. Jubileumuitgave. Z.p., 2001.

Programmaboekje 2e nationaal drumband, show en majorette festival Huissen. Z.p., z.j.

Theo Janssen, Jan Zweers en Jos Hendriks, 40 jaar Scouting-Band Mbaga-groep Huissen 1950-1990. Huissen, 1990.

L.M. Huijbers (e.a.), Fanfare Semper Crecendo ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van fanfare Semper Crecendo en de eerste G.M.B.O.-dag ! Huissen, z.j. [1974].

Sjaak Benders, De Bevelanders Huissen. 10 jaor blaoskapel. Z.p., z.j. [1981].

Sjaak Benders (e.a.), 40 jaor “De Bevelander Muzikanten” 1971-2011 en verder … Z.p., 2012.

Frank Hoes, Bevelander Muzikanten 50 jaar. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 60-62.