Sportverenigingen

Huissense voetbalclub opgericht (1907). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 157.
Artikel in De Betuwe van 21 september 1907.

F.Th.M. Schopman, Uit Huissens voetbalgeschiedenis. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 170, 172-175, 215-218, 255.

W.F. Pelgrim, Uit Huissens voetbalgeschiedenis (een reactie). In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 252.

Michel Cornelissen (red.) e.a., Het blauwe gevoel is altijd gebleven 1933-2008 75 jaar RKHVV. Huissen, 2008.

Sportnieuws. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 90-91.
Betreft een voetbalwedstrijd van H.V.V. tegen S.D.V. in 1947.

Huissense Boys. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 103-104.

P.G.M. Driessen, Van Carbidlamp tot de rust. De voetbalgeschiedenis van Jonge Kracht, deel 1 van 1945-1965. Z.p., 1985.

Th.H. Janssen, Van carbidlamp tot de rust. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 45.

Remon Evers (e.a.), 1945-1995. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Jonge Kracht. Z.p., 1995.

Aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 119.
Betreft een speldje van de Druiventocht van Jonge Kracht (1947).

De Huissense (boeren)ruiterij. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977) blz. 108 jrg. 8 (1983) blz. 93.

H.W.J. Derksen, Reeds 65 jaar geleden was er een korfbalclub (D.O.S.). In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/77), blz. 100.

(Tweede) Korfbalclub (in 1928). In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/79), blz. 71.

H.W.J. Derksen, De "Fietsclub Wilhelmina". In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 50-53. Zie ook jrg 44 (2019), blz. 5 en blz. 39.

Huissen krijgt een ijsclub. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 159. Uit: De Gelderlander van 22 november 1919.

J. Bouwmeister (e.a.), 40 jaar dammend Huissen. Huissen, 1973.

Symfonie van damfragmenten over 70 jaar dammen in Huissen (1934-2004). Huissen, 2004.

Jan Zweers en Emile Smit, Damvereniging Huissen van lokaal tot internationaal succes. In: Terugblik “De Betuwe beweegt”. Sport in  het Rivierenland. Jaarboek Stichting Tabula Batavorum deel 21 (2021).

Programma van het internationaal Damtoernooi te Huissen (Gld). Huissen, 1949.

Optreden vendelzwaaiers bij internationaal Damtoernooi Huissen. 1950. In: Damwereld in zakformaat (maandblad) van maart 1950.

E. Smit, 25 jaar schaken in Huissen. Huissen, 1975.

1946: "Monty" bij S.V. "Montgomery". In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 121.

H.W.J. Derksen, S.V. "Montgomery" wilde de zes Britse graven verzorgen. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 122, 148-152, 159.

Aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 83, 114.
Betreft een door Strijdlust geschonken jubileumbord aan A.M. Hendriks “Toon van Tinus” uit 1970.

De Kruisboog. Huissen, 1974.

Ronde van de Groote Bloem. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 175.

Afbeelding van een zwemdiploma gehaald op 13 augustus 1944.

P.G.M. Driessen, De eerste Huissensche Wandeldag (1934). In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 107-108.
Betreft Wandelvereniging D.H.T.

Wandelaars. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 18, 92 (reactie).
Foto uit 1935.

Medaille van wandelsportvereniging “Nooit te ver” (foto). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 131.
Hengelsportvereniging St. Petrus 60 jaar 197-1997. Z.p., 1997.