XIII-A Algemeen    

H.W.J.Derksen, Oude gebruiken dienen zich aan. In: Huissen (Gld), 600 jaren stad. Huissen, 1948 blz. 57-66.

Zelfs de tradities zijn traditie. In: Huissen 700 jaar Stad. Magazine. Huissen, 2014, blz. 12-13.

K. ter Laan, Folkloristisch Woordenboek. Den Haag, 1974.

Blz. 355-356:                                St. Jan en Huissen.

Cäecilia Klomp-Tonk, De Praatstoel. Z.p.,z.j.

O. Haverkamp, ...En Nederland lacht. zesde deeltje. Doesburg, 1947,

Blz. 49-50:    Verhaal over de Huissense schoolmeester.

Opnieuw verschenen met de onderstaande titel.

De avond waarop de 9-uursklok zweeg. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 250-253.

Reeds eerder verschenen in bovenstaand boek.

Lop nor de Kleefse... In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), nr. 3, blz. 16.

J.G.C.M. Eeuwes, Streekdracht van Huissen e.o. rond 1900. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 61-67.

R. Lissenberg-Hörter, Spokerijen in Gelderland, Zaltbommel, 1974.

Blz. 35-37:    Diverse vermeldingen over spokerijen te Huissen.

R.J.H. Melchers, Herinneringen aan landgoed De Pol. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 22-23.

J.R.W. Sinninghe, Gelders Sagenboek. Zutphen, 1975.

Blz. 57:                         Reus te Huissen

Blz. 78:                         Melk halen uit een biespol

Blz. 86:                         Soldaat doet aan ontheksen

Blz. 124:                       Weerwolf te Huissen.

H.W.J. Derksen, Tegenhanger van Valom: Stavast. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 54-56.

H.W.J.Derksen, Op lange winteravonden vertelt het Overbetuwse volk de spookverhalen. In: De Gelderlander van 16 januari 1954.

E.H.J. Laurentzen, De volksverhalen van de drie Bloemen. In Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 160-161.

H. Meeuwsen, Spoken en duivels in het oude Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), nr. 3, blz. 17, 19.

A.J. Demon, 't Spoek van de Touwslagersbaan. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 135-137

C.J.M. Klomp-Tonk, Het ongrijpbare spook van de Bloemstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 114-117.

J.H.F. Zweers, Huissense weerwolf. In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), nr. 4, blz. 24.

De weerwolf van het oude kerkhof. (ingezonden door E.J.Th.A.M.A. Smit). Uit: Willem de Wael, Tusschen twee rivieren. Naarden 1945, blz. 171. In facsimile opgenomen In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 158-159.

Richard Kloppenburg, De legende van de “Witte Dame”. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 116-117.

P.G.M. Driessen, Magie in 1675 bestraft. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 27-29.

J.H.F. Zweers, Hekserij of laster in 1845 ? In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 136.

H.W.J. Derksen, Ontheksen door de Dominicanen ? In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 71, 114 (reactie), 154-155 (reactie), 199.

Joop Brons, Paters en heksen. In: Joop Brons, Van de Hel en het Hemeltje. Onverwachte kanten van de Betuwe. Z.p. [Nijmegen], 2000, blz. 104-105.

C.G. Neijenhuis, Ritueel met vier tabakspijpen. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 78-81.

Geldersche Spot- en Scheldnamen. In: Navorscher 1857, blz. 14, 140; Navor­scher 1866, blz. 160; Navorscher 1876, blz. 269-271.

P.G.M. Driessen, Bijnamen in de 18e eeuw (II). In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 152.

P.G.M. Driessen, Bijnamen rond 1870. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 101.

R.J.H. Melchers, Oproep voor bijnamen. In: Med H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 91.

De Pastoor (bijnaam). In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 81.

Bijnaam (1779). In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 12.

Snipper. Betreft Jan Baptist.

Variaties uit Huissens folklore. In: De Gelderlander van 12 maart 1941.

D.J. van der Ven, De herleving van het Nederlandse volksspel. Naarden, 1944.

Willem de Wael, Tusschen twee rivieren. Naarden, 1945.

Willem de Wael, Tusschen twee rivieren. (met afb.). In: Toeristenkampioen jrg. 7 (1942), no. 15, blz. 188.

Huissense klederdracht. In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 145, 176.

F.M. van der Vegte-Zweers, Spelen in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 107-108, jrg. 17 (1992), blz. 33-34, 58-59.

E. Smit, Kinderspel. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 37, 39-42.

A.P. Demon, IJsvermaak van vroeger. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1992), blz. 26-28.

A.P. Demon, "As straks de vürrekes ..." In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 27-29.

A.P. Demon, Over roetse en 'n lère. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 46-48.

A.P. Demon, Schüffelen. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 69-70.

A.P. Demon, Knikkeren of stüken. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 94-95.

A.P. Demon, De laatste vacantiedag. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 137-141.

Theo Gerretsen, Schooljongensspeeltuig. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 43-49.

C.J.M. Klomp-Tonk, Eetgewoontes in de twintigste eeuw. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 87-90.

C.J.M. Klomp-Tonk, De huisslacht. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 164-169.

C.J.M. Klomp-Tonk, Tips van vroeger tegen kwaaltjes. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 174-175.

C.J.M. Klomp-Tonk, Verliefd, verloofd, getrouwd. In: Med H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 74-79.

C.J.M. Klomp-Tonk, Gebruiken rondom zwangerschap en geboorte. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 90-96.

C.J.M. Klomp-Tonk, De laatste eer. In: Med H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 68-71, 79 (rectificatie)

C.J.M. Klomp-Tonk, Watergebruik op het platteland. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 166-173.