XIII.C.7. Historische feiten

C.G. Neijenhuis, De doelen van de schuttersgilden. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 63-67.

H.W.J. Derksen, Bevrijden van de schutsboom. Eerste schot namens de keurvorst. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 4/5, blz. 8.

J.H.F. Zweers, De beide Huissense gilden en het stadhuis. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 90-93.

H.W.J. Derksen, In 1777 telde St. Gangulphus 58 leden. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 4/5, blz. 4.

Emile Smit, De Huissense gilden in de tijd van overgang. Over de periode dat Huissen Nederlands werd. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 29 (2016), blz. 17-19.

J.A. Jolles, Een enquête naar geschiedenis en tegenwoordigen toestand der Geldersche schutterijen, gehouden in de jaren 1809-1810. In: B.M. Gelre XLVII (1944), blz. 116-122.

Blz. 116-117:                                1808, 26 juli. Bezoek van Lodewijk Napoleon aan Huissen

Blz. 121-122:                                Beschrijving inkomsten en rechten der gilden door pastoor Huberts.

H.W.J. Derksen, "Verlustigen met ... een gelag!" (schout Pilgrim over de gilden). In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 1, blz. 3.

H.W.J. Derksen, Conflict met oppergeneraal. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 6, blz. 7.

W.M. Horstink, Pastoor Essink en "de jonge schutterij". In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 209-212, 215.

Uit het oude gildenboek. Gilden te gast bij huwelijk burgemeester in 1863. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 11 (1998), nr. 3 blz. 9-10.

J.H.F. Zweers, De installatie van vicaris Verwaaijen (1857). In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 94-95.

J.H.F. Zweers, Het huwelijk van burgemeester Pilgrim in 1863. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 92-93.

H.W.J. Derksen, Twee broeders redden het gilde. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 1 (1955), no. 5, blz. 7-8.

H.W.J. Derksen, Pastoor Luyckx en de Gilden. In: Huissense Gilden Kro­niek jrg. 3 (1957/1959), no. 3, blz. 3-7.

H.W.J. Derksen, Gildebroeders als politieke propagandisten. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 1 (1955), blz. 7.

Betreft de schenking van het Gangulphusvaandel in 1895 uit dankbaarheid voor het voeren van politieke propaganda.

Jan Wannet, De gilden en de politiek... In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 10 (1997), nr. 3, blz. 50.

H.W.J. Derksen, "Gildebroeders zouden woningbouwvereniging moeten stichten". In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 73-74.

Koos Meeuwsen, Een oud boek spreekt. Jassen verven - gilden reislustig - teveel vendeliers. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 6 (1993), nr. 3, blz. 19-20.

Betreft gegevens uit de notulen der gildenvergaderingen 1925.

Hans Hoen, De Huissense Gilden en de middenstand vóór de oorlog. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 26 (2013) nr. 2, blz. 20-21.

Dochtervereeniging der Huissensche gilden (1936). In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 97.

Snipper.

A.J. Janssen, “In een gilde is voor nationaalsocialisme geen plaats”. Oorlogsverslag van het Sint Laurentiusgilde 1940-1945. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 33 (2020), nr. 3 blz. 32-34.

Koos Meeuwsen, Oorlog & Bevrijding. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 8 (1995), nr. 1, blz. 12-13.

Emile Smit, Ingezonden brief. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 8 (1995), nr. 2, blz. 4-5.

Betreft bovenstaand artikel van Koos Meeuwsen en uit Engeland teruggekeerde koningsschilden.

De Huissense Gildenfeesten - Bezoek van de Commissaris der Koningin. In: De Gelderlander van 2 juli 1947.

Jan Wannet, 1889-1989 100 jaar samenwerking beide gilden. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 24 (2011), nr. 1 blz. 28-30.

Uit het fotoarchief. Gildenfeesten (1936-2002). In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 24 (2011), nr. 1 blz. 37-42.

Jan Wannet, Huissense Gilden als voorbeeld van de wederopbouw. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 31 (2018), nr. 1 blz. 24-26.