XIII.C.5. Rechten

H.W.J. Derksen, Statuten van St. Gangulphus en St. Joris. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 11/12, blz. 10-15; jrg. 3 (1957-59), no. 1, blz. 3-6; no. 2, blz. 8-11; no. 3, blz. 9-11.

H.W.J. Derksen, Sint Gangulphusgilde bezat recht wegen te schouwen. In: De Gelderlander van 24 juni 1972.

H.W.J. Derksen, Hadden de Gilden schouwrecht? In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 1 (1955) no. 4, blz. 8-10; no. 5, blz. 11-12; no. 6, blz. 4, 8 jrg. 2 (1956) no. 4/5, blz. 6.

H.W.J. Derksen, Bezaten Huissense gilden schouwrecht? Gildekroniek bestrijdt stelling van Ir. Oedin. In: De Gelderlander van 21 juni 1955.

Jan Wannet, Gilden privileges. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 14 (2001), nr 2. blz. 7-9.

Verschenen naar aanleiding van de schenking van een privilegeschild.

H.W.J. Derksen, Gecommandiert om "pandt te haelen". In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 6, blz. 5-6.

H.W.J. Derksen, Een gildebroeder moest het "burgerrecht" bezitten. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 1 (1955), no. 6, blz. 1, 5-6.

H.W.J. Derksen, Bezitten Huissense Gilden Rechtspersoonlijkheid ? In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 3 (1957/59), no. 1, blz. 8-16.

E. Smit, Gilden en schutterijen. In: J.H.F. Zweers, E. Smit en W.J. van Baal, De geschiede­nis van de Huissense gilden. Huissen, 1986. blz. 60-62.

Ivan Matthijssen, De dag dat er niet geschoten werd op de blauwe klos. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 26 (2013), nr. 3, blz. 33-34.

J.H.F. Zweers, Koning tot zolang het duurt. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013) blz. 155-157. Ook verschenen in: Huissense Gildenkroniek jrg. 26 (2013), nr. 3, blz. 20-22.

Jan Wannet, Het ontstaan van de Gildenmaaltijd. “Mit den coninck te Teeren als gewoonlick is …”. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 34 (2021), nr. 2, blz. 25-27.