XIII.C.2. St. Joris- en St. Antoniusgilden

E. Smit
, Het St. Joris- en het St. Antoniusgilde. In: J.H.F. Zweers, E. Smit en W.J. van Baal, De geschiedenis van de Huissense gilden. Huissen, 1986. blz. 7-10.

E.J.Th.A.M.A. Smit, Een stedelijke schutterij of broederschap vijfhonderd jaar geleden. In: Gelderse Schutterskroniek jrg. 3 (1977), no. 1, blz. 4.

H.W.J. Derksen, 23 april: St. Jorisdag, ook voor de gilden .... In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 1, blz. 4.

Th.H. Janssen, Document over de gilden vóór de fusie van 1536. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 8-10.

Th.H. Janssen, Het oudst bekende stuk over de Huissense gilden. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 10 (1997), no. 2 blz. 21-24.

H.W.J. Derksen, Bewijs van fusie van St. Antonius- en St. Georgiusgilde in 1536 is thans voorhanden. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 1 (1955), no. 9-12, blz. 1-3.