XIII.C.9. Vendelzwaaien

D.J. van der Ven, Het vendelzwaaien herleeft. Baarn, 1936.

H.W.J. Derksen, Het vendelzwaaien mag niet gehinderd worden ... een voorval uit 1818. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 6, blz. 12; no. 7/8, blz. 9-12, 16; no. 9/10, blz. 10-12; jrg. 3 (1957/59), no. 4, blz. 4-5.

J.H.F. Zweers, St. Laurentiusdag 1818. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 160-165.

Jan Wannet, Het vendelen mag niet gehinderd worden. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 14 (2001), nr. 3 blz. 19-22.

Koos Meeuwsen, Terug in de tijd. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 8 (1995), nr. 3 , blz. 5.

Betreft foto vendelier A.J. Derksen 1923.

Tweemaal Huissense vendelier. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 151.

­­

Koos Meeuwsen, Een medaille uit 1925... In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 10 (1997), nr. 3, blz. 40.

Uit het fotoarchief. In: Huissense Gilden kroniek, jrg. 7 (1994), nr. 3, blz. 19.

Betreft groepsfoto van vendeliers.

Gildevendels halfstok gedragen. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 2.

Betreft de begrafenis van oud-burgemeester Helmich (1935).

Koos Meeuwsen, “Terug in de tijd”? In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 12 (1999), nr 3, blz. 13.

Betreft groepsfoto van vendeliers.

Uit het fotoarchief. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 15 (2002), blz. 31.

Betreft wijding van vaandels een trommen in 1949.