XIII.B. Herdenking van het Beleg en Ontzet, 1502

E. Smit en J.H.F. Zweers, Beleg en ontzet. In: J.H.F. Zweers, E. Smit en W.J. van Baal, De geschiedenis van de Huissense gilden. Huissen, 1986. blz. 93-99.­­­­

J.H.F. Zweers, De oudst bekende vermelding van het Beleg en Ontzet van 1502. In: Med H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 48-50.

Jan Wannet, Het “Toe Gedenken”, een relaas over de slag om Huissen. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 29 (2016), blz. 24-25.

H.W.J. Derksen, 1502: een gedenkteken? In: Huissense Gildenkroniek jrg. 2 (1956), nr. 9/10, blz. 7-9.

H.W.J. Derksen, Vogelschieten en Spiegelgevechten - hoe deden onze voorouders het? -. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 1 (1955), no. 3, blz. 3-7.

R.H. Graadt Jonckers, Het schuttersfeest te Huissen. in: Geldersche Volksal­manak 1836, blz. 18-21. Een facsimile van dit artikel In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 158-159.

H.W.J. Derksen, "Schuttersfeest" te Huissen zoals het in 1836 beschreven werd. In: De Gelderlander van 23 juni 1955.

Jan Wannet, Gelderse Volksalmanak 1836. “Worden hare feesten sedert met veel gejuig gevierd”. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 26 (2013), nr. 1. blz. 17-18.

Jan Zweers, De viering van Beleg en Ontzet in 1897. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 90-92.

J.H.F. Zweers, De viering van Beleg en Ontzet in 1897. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 23 (2010), nr. 2, blz. 20-21.

Jan Wannet, Het Beleg en ontzet van Huissen hoe tradities ontstonden en veranderde. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 34 (2021), nr. 1, blz. 23-26.

H.W.J. Derksen, en J.H.F. Zweers, Tot rond de eeuwwisseling geen vogel-, maar schijf­schieten. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 238-242. jrg. 5 (1979/1980), blz. 31-36, 39-44, 108-110.

R.J.H. Melchers, Vogelschieten in de Laak. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (1999), blz. 146-147.

Betreft een foto uit het begin van de 20e eeuw.

Het Gildenarchief: Het Beleg en Ontzet. Hoe vierden onze voorouders het ? In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 18 (2005), nr. 3 blz. 22-23.

Verslag van de viering in 1922.

H.W.J. Derksen, De lijkdienst op de maandag. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 1 (1955), nr. 4, blz. 12, 15.

D.J. van der Ven, Het jaarlijksche midzomerfeest in het vendelzwaaiers­stadje Huissen (met afb.) In: Panorama jrg. XII (1924), nr. 4.

Folkloristische omzwervingen. deel II en III: Huissens beleg op maandag 7 juli 1924. Huissens Gildenfeest. In: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 12 en 17 juli 1924.

Koerier (1928). In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 87.

Foto.

De gildenfeesten te Huissen van 28 Juni – 5 Juli 1936 bij gelegenheid van de 525-jarig bestaan van het St. Gangulphusgilde en 275-jarig bestaan van het St. Laurentiusgilde aldaar. In: Arnhemsche Courant en Nieuwe Rotterdamsche Courant van 29 juni 1936 e.v.

D.J. van der Ven, Viert allen blij van geest met de Huissensche schutters het gildefeest. In: Het Jongensjaarboek jrg. 6 (1929), blz. 126-137.

Ton de Joode, Feesten in Nederland. Amsterdam, 1977.

Blz. 64-65:    Viering van het Beleg en Ontzet.

Jan Wannet, “Feesten in Nederland” verhalen over het Beleg en Ontzet. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 30 (2017), nr. 1, blz. 28-29.

Koos Meeuwsen, Terug in de tijd. Spiegelgevecht in de jaren dertig. In: Huissense Gilde Kroniek jrg. 5 (1992), nr. 2, blz. 20-21.

Hans Hoen, Beleg en ontzet in de jaren 1933-1935. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 25 (2012), nr. 1, blz. 18-19.

Emile Smit, Vrij Volk. Het grote openluchtspel in 1936. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2011), blz. 145-152.

Henk van de Tillaart, Gildenfeesten 1936. Artikel over feest en rouw. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 33 (2020), blz. 22-25.

Koos Meeuwsen, Terug in de tijd. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 6 (1993), nr. 1, blz. 5.

Betreft vooroorlogse beschrijving en foto van de wildeman.

Jan Wannet, Gildenfeesten in september ? In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 24 (2011), nr. 2, blz. 36-37.

Betreft een dagboekfragment uit september 1945 over dan gehouden gildenfeest.

K. ter Laan, Folklore en volkswijsheden in Nederland en Vlaanderen. Z.p., 1949.

Hierin vermeldingen betreffende Huissen.

Jan Wannet, Bibliografie Gilden (4). Verhalen en artikelen over de gilden en het Beleg en Ontzet. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 28 (2015), blz. 21.

Korte bespreking en citaat uit bovenstaand boek van K. ter Laan over Beleg en Ontzet.

H.W.J. Derksen, Huissen gaat beleg en ontzet van 1502 feestelijk herden­ken. In: De Gelderlander van 5 december 1951.

G. Bleumer (e.a.), Groot Historisch Bevrijdingsfeest te Huissen (Program­ma). Huissen, 1952.

Hans Hoen, Schuttersfeest in de kelder. Piet Demon over het schuttersfeest in de jaren ’50. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 26 (2013), nr. 1. blz. 11-12.

Jan Wannet, Het beeld van Karel van Gelre. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 22-23.

Jan Wannet, Karel van Gelre verliest zijn hoofd. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 33 (2020), blz. 19-20.

H.W.J. Derksen, Wildeman en Bielemans. Het visvangen en -schieten. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 11/12, blz. 2-4, 15.

H.W.J. Derksen, en J.H.F. Zweers, Wildeman: Historisch of folkloristisch figuur ? In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 255-257, 263.

J.H.F. Zweers, Klein Evertje of Wildeman ? In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 18 (2005), nr. 2 blz. 24-31. Aangevuld met bronnen verschenen in: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 104-116.

Jan Wannet, Uit het archief. Vissen tijdens het schuttersfeest. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 8 (1995), nr. 2, blz. 19.

Betreft foto uit ± 1926.

Visprivilege. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 116.

Foto van het vissen door leden van het St. Gangulphusgilde in 1939.

H.W.J. Derksen, Gildemaaltijd in ere hersteld. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 3 (1957-59), no. 4, blz. 1-3.

Jan Wannet, De gildemaaltijd. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 11 (1998), nr. 2, blz 8-11.

Schuttersfeesten in oude tijden. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no. 7/8, blz. 14-16.

Wie Koning is wordt Keizer. In: Leeuwenzegel-post van oktober 1963.

Vogelschieten. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 192.

J.B. Barber, D is for Dutch. Parijs/Amsterdam, z.j.

Blz. 151, 1589-159:                      Vogelschieten in Huissen.

Birdshooting matches in the village of Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 17.

H.W.J. Derksen, De geluksvogel wordt rondgedragen. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 232.

K. Meeuwsen, Film over jaarlijkse gildefeest op Huissense basisschool. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 59.

R.J.H. Melchers, De vlag van Kleef-Mark wappert in Huissen één dag per jaar. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 37, 46-47.

Aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 48.

Betreft de vlag in bovenstaand artikel.

Schild met Gelderse angsthazen: een 16de eeuwse wens komt uit. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 84-85.

R.J.H. Melchers, Gezicht op Huissen in 1660. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 117, 140-142.

Extra hulp bij Beleg en Ontzet. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 131.

Betreft bezoek Emmericher Stadtgarde in 2018.

Tjebbe Kersten, Alternatief voor het Beleg en Ontzet. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 33 (2020), blz. 18.

Alternatieve viering i.v.m. de coronapandemie.