XIII-D1 Driekoningen

Drie Koningen (1836). In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 145.

"Huissens" Driekoningenlied. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 233-234.

Balkenbrij, oliebollen en donderbussen. In: Oostgelders Vizier van 28 december 1982.

Over het zingen en rondgaan op Driekoningen door Huissenaren in Loo.

P.G.M. Driessen, "Huissens" Driekoningenlied. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 32.

H.W.J. Derksen, Huissense Sterzangers. Driekoningen in vroeger tijden. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 185-186.