VII.D. Joden

Emile Smit en Jan Zweers, De joodse inwoners van Huissen (1430-1945). In: Terugblik (17). „Betuws mengelwerk“. Vijftien bijdragen tot de geschiedenis van het Rivierengebied. Jaarboek Stichting Tabula Batavorum. Opheusden, 2016, blz. 59-70.

Fritz Baer, Das Protokollbuch der Landjudenschaft des Herzogtums Kleve. Erster Teil. Die Geschichte der Landjudenschaft des Herzogtums Kleve. (Veröffentlichungen der Akademie für die Wissenschaft des Judentums Historische Sektion). Berlin, 1922.
Blz. 8-10:      1441, Geleidebrief voor Joden en verdere vermeldingen van Joden te Huissen.

Arye Maimon (uitg.), Germania Judaica. Band III. 1350-1519. Teilband 1: Ortschaftsartikel Aach - Lychen. Tübingen, 1987.
Blz. 575-578:   Beschrijving van Joden te Huissen met uitgebreide opgave van archiefvindplaatsen en literatuur.

J.H.F. Zweers, Joden in Huissen tot 1816. In: Med H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 61-64.

E. Smit, Een jodenmoord in 1443. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 43-45.

H. Kooger, De Joodse gemeenschap van Zevenaar. Zevenaar, 1974.
Diverse vermeldingen over Joden te Huissen.

M.H. Gans, Memorboek, platenatlas van het leven der joden in Nederland van de Middel­eeuwen tot 1940. Baarn, 1971.
Blz. 420:                       1860, Er wonen negen Joden te Huissen.

J.W. Staats Evers, Beschrijving van Arnhem. Arnhem, 1868.
Blz. 95:                         Joden begraven te Huissen.

­

M.C. Sigal, Hoe “Onderlangs” te Arnhem ontstaan is. In: B.M. Gelre XXIII (1920, blz. 39-44.
Blz. 42:          1755, Verzoek van Salomon Cohen Jacobszn. en Samuel Levi aan de magistraat van Arnhem of zij voortaan hun doden op de Zandberg mogen begraven omdat de begraafplaats te Huissen vol was.

Waar lag Huissens Joodse begraafplaats? In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), nr 1, blz. 9.

H.W.J. Derksen, Reacties op onze vraag: waar lag Huissens Joodse begraaf­plaats ? In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), nr. 2, blz. 18.

H.W.J. Derksen, en J.H.F. Zweers, Joodse begraafplaats lag aan de stadsmuur bij de Arnhemse Poort. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 9-15.

Abrahamz' doop. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 130.
Overgenomen uit het doopboek van de R.K. parochie Huissen-Stad.

J.H.F. Zweers, Pruisisch vestigingsbeleid 1788-1790. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 29-36.
Betreft de komst van twee joodse families naar Huissen.

Yvonne de Boer-Ravestein, Niet welkom in Huissen. Sporen in de tijd van een joodse inwoner van Gendt. In: Gannita Mare jrg. 25 (2018), nr. 3 blz. 20-22.

H.W.J. Derksen, "Joodse land" aan het Nieuwe Diep. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 218-219.