VII.A.11. Diversen


Olaf Tempelman
, Troost voor motor- en fietspelgrims. In: de Volkskrant van 16 september 2013.
1643, Eerutgen Dircks uit Huissen geneest van zweren op haar benen na bezoek aan Kevelaer.

H.W.J. Derksen, Huissense voorvallen als "wapen" tegen Kulturkampf. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 11-15.

Bedevaart naar ’t Loo (1903). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 53.
Artikel afkomstig uit De Betuwe van 25 juni 1903.

H.W.J. Derksen, Eerste "Betuwse Processie" telde bijna 800 pelgrims. In: De Gelderlander van 8 juli 1972.

Betuwsche processie naar Kevelaer. (in 1941 pelgrimsreis naar Huissen). Huissen, 1941.

Fusie parochies Lingewaard met Oost-Betuwe (2018) nieuw ? In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 159.
Betreft de Betuwse processie naar Kevelaer.

L.L. Vr. Congregatie van Huissen (1929). In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 175.
Snipper.

E. Smit, Engelbertus van Huissen (1843-1934). (naar gegevens van H.W.J. Derksen) In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 1, 3-10.

Gentilus van Loon, Aan de overzijde van de Noordzee. In: Met kap en koord, kwartaaluitga­ve van de Nederlandse Kapucijnen nr. 1 (1982) blz. 8-13.
blz. 11:                          Engelbertus van Huissen.

Gian Ackermans, Vereeniging van vrouwen ... Franciscanessen van Heythuysen in Neder­land (1900-1975). Heythuysen, 1994.
Blz. 39:                                          1866, komst van de orde naar Huissen
Blz. 262, 266-267, 269, 324:         Klooster te Huissen en de bejaardenzorg aldaar.

Na 47 jaar. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 183-184.
Betreft het vertrek van het laatste lid van de Orde Franciscanessen van Heythuizen uit Huissen in 2013.

P.G.M. Driessen, Een nieuwe biechtvader. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 31.
Betreft de benoeming van de pastoor van Angeren ter vervanging van deken Brouwer in 1873.