VII.A.4. Parochie H. Margaretha (Malburgen)

Malburgen was in de Middeleeuwen een afzonderlijk kerkdorp met een eigen kerk. In: De Nieuwe Koerier van 17 december 1965.

C.L. Verkerk, Arnhem van koningsgoed tot stad. In: B.M. Gelre LXXIV (1983), blz. 1-40.
Blz. 33:         Noot 35. De kerk te Malburgen was mogelijk toegewijd aan St. Martinus.

E. Smit en J.H.F. Zweers, Het einde van de parochie van Malburgen. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 87-91.

Heinrich Kessel, Reformation und Gegenreformation im Herzogtum Cleve. In: Düsseldorfer Jahrbuch 30 (1918/1919).
Blz. 143:                     Einde Parochie Malburgen

René Maassen, Snuffelarijen rondom Lucas, 200 jaar Heilige Lucasparochie Arnhem-Elden. Elden, 1997.
Blz. 12:                         Malburgen bedevaartsoord. 

J.H. Jonckers, Uit eene “Geschiedenis der Overbetuwe”. In: Geldersche Volksalamanak voor het jaar 1875. Arnhem 1875, blz. 139-167.
Blz. 140-141:                                Feesten te Huissen en bedevaart naar Malburgen.

R.J.H. Melchers, Malburgen bedevaartsoord. In: Med H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 59.