VII.A.3. Vicariën

J.H.G.C. Essink, De geschiedenis van de stadskapellanie of vicarie. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 177-179.

J.H.F. Zweers, Toevoegsel bij de geschiedenis van de stadskapellanie of vicarie. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 179-187.

J.H.F. Zweers, Stadskapelaans of vicarissen van Huissen tot 1879. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 188.

B. Vollmer, Die Exemption des Reichsstiftes Elten. In: Annalen des histori­schen Vereins für den Niederrhein, Bd 120 (1932), blz. 49-69
Blz. 61 en 63:   Vicarus te Huissen.

J.S. van Veen, Roomsch-Katholieke Geestelijken in Gelderland. Vervolg. In: A.A.U. XXXXIV (1919), blz. 105-156.
Blz. 116:        1576 Gabriel van Voers, kapelaan te Huissen.

J.H. Hofman, Verloren Sprokkels. In: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. I (1875), blz. 421-434.
Blz. 427:        1659, Jacobus Verhaar komt als stadskapelaan naar Huis­sen als opvolger van B. Engelen.

J.H.F. Zweers, Stadskapelaan Jacobus Verhaer (1659-1661). In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 189-191.

H.L. Driessen, Uit de kerkelijke geschiedenis van Wageningen. In: B.M. Gelre XL (1937), blz. 45-91.
Blz. 72:         1812, orgel van het St. Elisabethsconvent overgebracht naar Wageningen.
Blz. 73:         Laurentius Pilsen kapelaan te Wageningen (1678-1680) daarna naar Huissen.

J.H. Hofman, Renkum. In: A.A.U. XXXI (1906), blz. 1-67.
Blz. 30:                   Laurentius Pilsen (geboren 1648 te Angeren) is van 1679-1680 pastoor te Wageningen. 1680 vicaris te Huissen.

Snuffelaar, Uit de historie der Betuwe. Geschiedkundige Snuffelarijen uit Eldens Parochie (I-V). In: De Betuwe van september 1927.

Zes hammen en een pot boter. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 104.

J.H.F. Zweers, De vicarie en de Angerse parochie. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 114-118.

J.H.F. Zweers, De installatie van vicaris Verwaaijen (1857). In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 94-95.

W.F. Pelgrim, "De laatste vicaris die ook de vicarie bewoonde heb ik nog gekend". In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 4-7.

W.J. van Baal, De overdracht van de vicarie te Huissen in 1879. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 71-84.

Huissens huisaltaartje deels in Almelo deels in Schalkwijk. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 291-292, 295-296.