Aanwijzingen voor het gebruik

Deze bibliografie is ingedeeld in 24 categorieën. De meeste categorieën zijn op hun beurt weer onderverdeeld in sub-categorieën.
De meeste categorieën zijn in zijn geheel op tijd en naar onderwerp geordend.
Uitzonderingen hierop vormen de volgende categorieën:
Categorie I (Algemeen):
is alfabetisch/lexicografisch op auteur geordend. Hiervan is alleen in die gevallen afgeweken, wanneer duidelijk is, dat twee artikelen betrekking hebben op hetzelfde onderwerp.
Categorie IX.B. (Genealogie van families en personen):
is alfabetisch/lexicografisch op familienaam geordend.
Categorie XVI (Straten en gebouwen):
is alfabetisch/lexicografisch geordend   en wel op de namen van de straten en gebouwen.
Wij vertrouwen erop dat de gebruiker snel vertrouwd raakt met de indeling van deze bibliografie.

De samenstellers.


Gebruikte Afkortingen
B.M. Gelre Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre
Med. H.K.H. Mededelingen omtrent de werkzaamheden van de  Historische  Kring Huessen.                                                
A.A.U. Archief Aartsbisdom Utrecht.