Algemeen

W.A. van Es (red.), Het bodemarchief bedreigd. Archeologie en planologie in de binnenste­den van Nederland. Z.p., z.j.
Blz. 36-37:                    Huissen "erosie-factor IV: rampzalig".

H.F.A Haarhuis, Glastuinbouwlokatie Huissen-Bergerden. Een archeologische kartering en waardering van vindplaatsen. Amsterdam, 1997.

Sectie Archeologie registreert. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 137.
Foto.

Bodemvondsten. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 61.
Betreft geschoken bodemvondsten uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen.

R. Borman, Archeologie in Gelderland. Zutphen, z.j.
Blz. 43, 63, 121, 123:   Huissen.

C.G. Neijenhuis, Huissen van prehistorie tot middeleeuwen. De voorgeschiedenis van Huissen verzameld uit archeologische en historische bronnen. Huissen, 2002.

Opgravingen in de Oudheidkamer. In: Med H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 24
Snipper.

Robert Melchers, Restaureren bij Sectie Archeologie. Interview met Theo Gerritsen. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 86-92.

R. Borman, Archeologie in Gelderland. Zutphen, z.j.
Blz. 43, 63, 121, 123:   Huissen.

H.W.J. Derksen, Theo Janssen: archeologie als hobby. In: De Gelderlander van 6 oktober 1964.

Ambtenaar Janssen zal het bewijzen: Ons Huissen heeft rijke historie. In: Sozavox jrg. 2 (1965), no 15, blz. 13.

Th.H. Janssen, Op zoek naar het oudste Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 222-232, 235-236, 256-263, 280.

Th.H. Janssen, Op zoek naar het oudste Huissen. In: Bijdragen tot de geschiedenis van Huissen I (1987), blz. 7-30.

Th.H. Janssen, Wat Huissens aarde bewaarde. Huissen, 1986 (Vouwblad).

Th.H. Janssen, 2000 jaar bewoning in Huissen. In: Jaarverslag 1974 AWN afdeling Nijme­gen e.o. blz. 21.

Amateur-archeoloog Th. Janssen: Huissen bestaat al 2000 jaar. In: Groot Malburgen van 5 juni 1975 en in Arnhemse Courant van 5 juni 1975.

Huissen ouder dan men dacht. In: Malburger Koerier van 27 augustus 1976.

Th.H. Janssen, Wederom sporen van Huissens oudste bewoning. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 184.

H.W.J. Derksen, Historische vondsten bij graafwerkzaamheden in Huissen. In: De Gelder­lander van 1 oktober 1964.

J. Ypey, Archeologisch Nieuws Huissen. In: Mededelingen van de R.O.B. jrg. 14 (1964), blz. 246.

H.W.J. Derksen, Interessante vondsten bij graafwerk Huissen-stad. In: De Gelderlander van 8 en 14 juli 1954.

J.C.A.M. Bervaes, J.R. Mulder en A.H. Heidema, Geo-elektrisch onderzoek in Malburgen/Bakenhof, Arnhem. Op zoek naar puin- en funderingsresten in en onder de Malburgse dijk. Wageningen, z.j. [2002].

J.R. Mulder, L.J.Keunen en A.J.M. Zwart, In de ban van de Betuwse dijken,. Deel 5 Malburgen. Een bodemkundig, archeologisch en historisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Rijndijk te Malburgen/Bakenhof, Arnhem. Wageningen, 2004.

R.J.H. Melchers, Rapport over Malburgen. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 103-104.
Bespreking van bovenstaand boek.

Th.G. Gerritsen, Archeologisch onderzoek in Malburgen, voormalig buurtschap van Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 158-166.

A.C.M. van Bon en Th.G. Gerritsen, Detectorvondsten uit Malburgen. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 177-183.

C.G. Neijenhuis, Weverstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 47.
Betreft archeologisch onderzoek zonder resultaten.

Paneel met gevonden gespen. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 84.