Middeleeuwen

H. Sarfatij, Verborgen steden. Amsterdam 1990.
Blz. 171, 191:      Huissen.

Th.H. Janssen, Verborgen steden (recensie). In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 139.

P.A.C. Schut “Onse huys ende borgh end torn tot Huyssen”. In: P.J. Woltering (e.a.), Middeleeuwse toestanden. Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg.  Amersfoort, 2002 blz. 201-214.

Th.H. Janssen, Aspekten van het stadskernonderzoek in Huissen. In: Westerheem jrg. 27 (1978), blz. 195-204.

Th.H. Janssen, Dertig jaar stadskernonderzoek in Huissen. In: Westerheem,  jrg. 30 (1981), blz. 137-141.

J. Zantinge-van Dijkum, Stadskernonderzoek te Huissen, Gld. In: Westerheem jrg. 27 (1978), blz. 264.

C. Neijenhuis, Stadskernonderzoek. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 79-82.

Th.H. Janssen, Stadskernonderzoek te Huissen (Gld). In: Jaarverslag 1977 AWN afdeling Nijmegen e.o. blz. 17-21.

Bouwput "Binnengebied". In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 1.

C.G. Neijenhuis, Middeleeuwse sporen op de Altena. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 149, 160-169.

Th.H. Janssen, Onderzoekingen aan de Burchtgracht. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 35-37.

Th.H. Janssen, De Burchtgracht (straat) rond de 13e eeuw. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 72-83.

Th.H. Janssen, Sectie Archeologie was weken actief in de Burchtgracht. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 155-156, 161-164, 167.

Th.H. Janssen, Meer dan 2000 jaar menselijke activiteiten aan de Burcht­gracht. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 229-238.

Th.H. Janssen, Inlichtingen gevraagd (Tonput). In: Westerheem  jrg. 27 (1978), blz. 174-175.

Th.H. Janssen, Archeologisch onderzoek Burchtgracht. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 223.

Th.H. Janssen, Archeologisch onderzoek aan de Burchtgracht. Een aanvul­ling. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 21-27.

R.S. Hulst, Verslag van de provinciaal archeoloog van Gelderland. In: Jaarver­slag R.O.B. 1977, blz. 91-98.
Blz. 93-94, 97: Opgravingen aan de Burchtgracht.

C.G. Neijenhuis, Huissens schoentje en glazen beker in museum in Grave. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 172-173.

R.S. Hulst, Verslag van de provinciaal archeoloog van Gelderland. In: Jaarverslag R.O.B 1978, blz. 103-111.

Blz. 107:                       Opgravingen te Huissen aan de Burchtgracht en Loostraat.

A.H. Martens van Sevenhoven en W.J.G. van Mourik, Jaarverslag van de monumentencommissie der provincie Gelderland over het jaar 1949. In: B.M. Gelre l (1950), blz. XXXVII - XXXI
Blz. XXX:    Advies dat de restanten van de stadsmuur gesloopt mogen worden.

H.W.J. Derksen, Resten stadsmuur Huissen gevonden? In: De Nieuwe Krant van 11 november 1975.

Th.H. Janssen, Enige gegevens rond de zgn. "Oude Stadsgracht". In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), nr 3, blz. 13.

Th.H. Janssen, Rond de stadsverheffing van Huissen. In: Jaarverslag 1975 AWN afdeling Nijmegen e.o. blz. 31-35.

Cor Neijenhuis, Kleef, Gelre en Huissen in de dertiende eeuw. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 39-42.

E. Smit, “Supra fossatum antiquum” (over de datum van Huissens stadswording). In: Med. H.K.H. jrg. 1 (1975/1976), nr 4. blz. 11-14.

C.G. Neijenhuis, Gelderse en Kleefse munten uit de dertiende eeuw in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 6, 18-19.

Cor Neijenhuis, Veldovens voor de stadsmuur. In: Jaarverslag 2005 AWN afdeling Nijmegen e.o. blz. 20-23.

C.G. Neijenhuis, Veldovens voor de stadsmuur. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 39-45.

Th.H. Janssen, Opgravingen aan "de Lange Wal" In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 204-213.

Th.H. Janssen, Archeologisch onderzoek "Patersgracht". In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 43.

Aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 81.
Betreft middeleeuwse kruikfragmenten afkomstig van het Dominicanenklooster.

P. Fijma en I. Hesseling, Archeologisch onderzoek Kloosterlaan 8 te Huissen. Assen, 2006.

E. Schrijer, Inventariserend Veldonderzoek van het plangebied Heijckmann terrein in Huissen. Bunschoten, 2003.

P. Glazema, Oudheidkundig onderzoek van middeleeuwse kerken in de provincie Gelderland. In: Akademiedagen 3 (1950).
Blz. 91:                         o.a. Huissen.

Kerk. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 113.
Betreft onderzoek van de kerk bij de herbouw.

P. Glazema, Oudheidkundige onderzoekingen in de provincie Gelderland gedurende de jaren 1946 t/m 1950. In: B.M. Gelre LI (1951). blz. 3-120.
Blz. 40-41:                    Huissen, R.K. kerk, Burchtheuvel
Blz. 120:                       afbeelding.

H.W.J. Derksen, Vondst geëxposeerd. In: De Gelderlander van 14 juli 1954.
Betreft middeleeuws kannetje.

C. Neijenhuis, Misbaksels van kogelpot in de Bloemstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 130-132.

Cor Neijenhuis, “Die mes of sweert treckt”. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 67-68.
Betreft vondst van messen en een gedeelte van een zwaard aan de Bloemstraat.

R.J.H. Melchers, Rapport over archeologie. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 132-133.

Betreft een rapport van het Archeologisch Dienstencentrum te Bunschoten over opgravingen aan de Bloemstraat en de Struifstraat.

J. Dijkstra  en F.J. van der Heijden, Aanvullende Archeologisch Onderzoek op de vindplaatsen ‘De Driehoek|’ en ‘Bloemstraat’. Bunschoten, 2000.

Cor Neijenhuis, “Der Stein” bij den alden dyck. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 37, 47-52.

J.S. Krist, Huissen-Bloemstraat fase 3: een Aanvullend Archeologisch onderzoek en Definitief Onderzoek. Groningen, 2002.

F.J. Heijting, Middeleeuwse boerderij aan de Stadswal. Een synthese van de resultaten van het archeologisch onderzoek. In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 79-87.
Gebaseerd op bovenstaande publicatie.

Th.H. Janssen, De Markt meer dan zeven eeuwen bewoond. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 178-184, 187-189.

C. Neijenhuis, Archeologisch onderzoek op de Markt. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 73-74, 78-80, 104.

E.H.J. Laurentzen, Het kannetje van Rien Poortvliet? In:  Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 24-26.

Th.H. Janssen, Een Tempelierenvestiging op het Marktplein te Huissen? In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 84-98.

Th.H. Janssen, Een Tempelierenvestiging op het Marktplein te Huissen? In: Westerheem. jrg. 41 (1992), blz. 149-157.

Th.H. Janssen, Onderzoekingen te Huissen. In: Jaarverslag AWN 1976 Afdeling Nijmegen e.o. blz. 26-30.

Th.H. Janssen, De Arnhemse Poort in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 134-139.

Th.H. Janssen, De Arnhemse Poort te Huissen. In: Jaarverslag 1981 AWN afdeling Nijmegen e.o. blz. 13-15.

H.W.J. Derksen, Resten Arnhemse Poort in Huissen. In: De Gelderlander van 16 maart 1971.

Th.H. Janssen, Voorbereiding verdere ontsluiting der historische bebou­wing. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 83-85, 119.

Th.H. Janssen, De Arnhemse Poort te Huissen. In: Jaarverslag 1981 A.W.N. afdeling Nijmegen e.o. blz. 13-15.

Th.H. Janssen, De Arnhemse Poort. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 189-190, 193-227, 235-236.

Th.H. Janssen, De Poortwachter. In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 73, 89-96.

J.H.F. Zweers, De restanten van de Arnhemse Poort beter zichtbaar. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 104-105.

Betreft plannen om de restanten van de Arnhemse Poort in 2021 beter zichtbaar te maken.

Emile Smit, Werkzaamheden aan de Arnhemse Poort. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 28-29.

Onthulling infopaneel Arnhemse Poort. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 73, 78-79.
Vandalisme aan de Arnhemse Poort. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 83.

C.G. Neijenhuis, Archeologisch onderzoek bij nieuwbouw Albert Heijn, een preview. In: Med. H.K.H. jrg.43 (2018), blz. 125-130.

C.G. Neijenhuis, De Vierakkerse Poort. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 118-127, 176-188.

Cor G. Neijenhuis, De Vierakkerse poort te Huissen. In: Jaarverslag 2000 A.W.N. afdeling Nijmegen e.o. blz. 32-36.

Th.H. Janssen, Over het "Alde Kerckhof" en "Dat Blomsöten Kempken". In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 138, 140-148, 172.

Behoort het Kempke tot Huissens oudste grond? In: De Nieuwe Koerier van 9 mei 1969.

J. Dijkstra en F.J. van der Heijden, Aanvullend Archeologisch Onderzoek op de vindplaatsen De Driehoek en Bloemstraat. Bunschoten, 2000.

R.J.H. Melchers, Rapport over archeologie. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 132-133.

Th.H. Janssen, De omgeving van de Doelenstraat eeuwen geleden. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 79-82.

C.G. Neijenhuis, Archeologisch onderzoek op Sgrevenhof. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 65-72.

Archeologie in de put. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 1.
Foto van onderzoek in de Vicariestraat.

C.G. Neijenhuis, Middeleeuwse draaginsignes uit Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 140-145.

R.S. Hulst, Archeologische kroniek van Gelderland 1969. In: B.M. Gelre LXVI (1972), blz. XXXIX-LXI.

Blz. LVI:       Afgraving van de boerderijterp “De Koppel” in Malburgen.

Th.H. Janssen, Waarnemingen in het grensgebied van Arnhem en Huissen. In: Jaarverslag 1979 A.W.N. afdeling Nijmegen e.o. blz. 19-31.

Wroeten in het verleden van Malburgen. In: Malburger Koerier van 20 augustus 1975.

Malburgen is archeologisch even interessant als Huissen. In: De Nieuwe Krant van 18 september 1975; In: De Gelderlander van 20 september 1975.

R. Borman, Enige oudheidkundige aspekten van de Malburgse Polder. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 250-254 en jrg. 5 (1979/1980), blz. 286-288.

Th.H. Janssen, Malburgen in de greep der archeologie. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 127-129.

C.G. Neijenhuis, Middeleeuws Malburgen. In: Jaarverslag 1982 AWN afdeling Nijmegen e.o. blz. 25-26.

H. Hendriks en C. Melchers, Middeleeuws Malburgen 2. In: Jaarverslag 1984 AWN afdeling Nijmegen e.o. blz. 13-14.

C.G. Neijenhuis, Sectie Archeologie actief in Malburgen. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 184.

Archeologie in Malburgen. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 84.
Kort verslag over gedane opgravingen.

John R. Mulder, Kasteel Malburgen uit beeld. In: Terugblik. “De Betuwe op slot”. Over kastelen en adellijke huizen. Jaarboek Stichting Tabula Batavorum. Opheusden, 2003. blz. 43-44.

C.G. Neijenhuis, 15de eeuws drinkbekertje (Museumschatten 5). In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 106-108.

Paul Oostervink, De muntvondst te Huissen in één regel. In: De Beeldenaar jrg 37 (2013), nr 3 (mei/juni), blz. 135-137.
Betreft twee te Huissen in 1956 gevonden gouden guldens.

W.A. van Es, Technologisch Laboratorium. In: Jaarverslag R.O.B. 1977, blz. 84-86.
Blz. 85:                         Restauratie van aardewerk en metaalvondsten uit Huissen.

W.A. van Es, Technologisch Laboratorium. In: Jaarverslag R.O.B. 1978, blz. 94-97.
Blz. 96:                         Restauratie van middeleeuwse messen uit Huissen.

C.G. Neijenhuis, Middeleeuwse sporen op De Altena. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 149, 160-168.

A.C.M. van Bon, De Pingsdorfer tuitkan (museumschatten 3). In Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 37-39.