Periode na 1500

Th. Gerritsen, Archeologisch nieuws (Damstraat). In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 155-164.

Th.H. Janssen, Sporen van voormalig St. Elisabeth-convent. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 66-68.

Th.H. Janssen, Wederom sporen van het St. Elisabethsconvent. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 33-42.

Er wordt gegraven en u kunt meekijken. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 94.
Betreft opgravingen op het terrein van het St. Elisabethsconvent.

Th.H. Janssen, Oud speelgoed. In: Jaarverslag 1983 A.W.N. afdeling Nijmegen e.o. blz. 27-28.

C.G. Neijenhuis, Een veldwaterkruik van steengoed bij de Burchtpoort. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 120-121.

Betreft de vondst van een veldwaterkruik uit de 16e eeuw.

Th.H. Janssen, De doorbraak Langestraat-Walstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 23-41.

C. Melchers, Delfts aardewerk bord in bouwput Langestraat. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 120-123.

Th.H. Janssen, Driehonderd jaar oud huisvuil bij een nog oudere woning. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 2, 4-17, 19.
Betreft Langestraat 19.

R.J.H. Melchers, Grafkruis uit 1611 gevonden. Olde Hans was geen rijke stinkerd. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 95-96.

C.G. Neijenhuis, Olde Hans krijgt een achternaam. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 31-32.
Betreft de grafzerk van Olde Hans Aelbers.

A.C.M. van Bon en R.J.H. Melchers, Stuiver van Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 12-13.

A.C.M. van Bon, Duit van Hertogdom Gelre uit 1635. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 22-24.

R.J.H. Melchers, 17de eeuwse drinkglazen (Museumschatten 4). In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 69-72.

C.G. Neijenhuis, Huissens schoentje en glazen beker in museum in Grave. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 172-173.

Aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 80.
Betreft de schenking van een schotel uit de 17e eeuw.

C. Neijenhuis, Vivat HollandiÆ. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 21-22.

Th.H. Janssen, Summier bodemonderzoek vóór de Nederlands Hervormde Kerk. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 106-107.

R.J.H. Melchers, Vondsten onder geruimd N.H. kerkhof. In: Med. H.K.H.  jrg. 20 (1995), blz. 92-98.

C.G. Neijenhuis, Ritueel met vier tabakspijpen. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 78-81.

C. Neijenhuis, Stadskernonderzoek aan de Bruinstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 102-110.

C. Melchers, Versierd steengoed uit de Bruinstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 78-81, 84.

R.J.M. Melchers, Kacheltegels uit de Bruinstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 74-77.

C.G. Neijenhuis, Van joodse begraafplaats tot stadsmuur. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 14.

Betreft archeologisch onderzoek aan de Korte Loostraat nabij de Dijk.

R.J.M. Melchers, De steengoed raadskan. (Museumschatten 1). In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 110-1112.

R.J.H. Melchers, De sierschotel uit 1621. (Museumschatten 2). In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 152-153.

E.H.J. Laurentzen, Versierd volksaardewerk. In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 154-155.

Th. Gerritsen, De historie van de aan de Arnhemse Poort gevonden pijpe­koppen. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 53-60.

Th. Gerritsen, Pijpen uit Huissense bouwputten. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 238-241, 250; jrg. 4 (1978/79), blz. 159-163.

Th.G. Gerritsen, Pijpen uit Huissens bodem. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 66-72.
Betreft de vondsten van pijpen in de Langestraat.

Th. Gerritsen, Pijpenvondst in de Bruinstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 157-160.

Th.H. Janssen, Pijpekopje "Zand v. Kevelaer" In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 72, 80.

Z. And. v. Kevelaer. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 46.

Th.G. Gerritsen, Pijpelogie uit Malburgen. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 167-177.

Th.G. Gerritsen, Een waterwegpijp gevonden te Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 155-157.

Th.H. Janssen, Archeologisch onderzoek aan de Langekerkstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 64-65.

C. Neijenhuis, Het adellijk goed “De Wade” of “De Poll”. In: Jaarverslag 1990 AWN afdeling Nijmegen e.o. blz. 29-33.

C.G. Neijenhuis, Schenkingen. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 101-102.
Betreft o.a. De schenking van het haardscherm van Huize De Poll.

R.J.H. Melchers, Herinneringen aan landgoed De Pol. In: Med. H.K.H. jrg. 24 (1999), blz. 22-23.

Th. G. Gerritsen, Een waterput op de Schetterskamp. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 149-157.

W.M.M. van Onna, Een flesje Eisenwein. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 47-49.

Koos Meeuwsen, De maag in de war. Tuin aan de Steltenweg geeft geheim prijs. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 75.

Betreft opgegraven fles uit de 19e eeuw.

Scheepswrak. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 94.

Betreft de restanten van een schip die bloot kwamen te liggen bij de lage waterstand nabij het Looveer.

Martijn Reinders, Oorlog in Lingezegen. Sporen uit de bodem van het front tussen Arnhem en Nijmegen. Amersfoort, 2020.
Hierin verschillende vermeldingen over de oorlogshandelingen in Huissen en vondsten.