Musea

E. Smit, De Oudheidkamer Huissen (1940-1944). In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 65-67.

Voorlopige handleiding bij de bezichtiging van de oudheidkamer Huissen, gesticht 6 mei 1940.

Opgravingen in de Oudheidkamer (Snipper). In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 24.
Betreft een overzicht van archeologische voorwerpen in de Oudheidkamer Huissen.

D.J.G. Buurman, Stichting tot bescherming van prehistorische cultuurmonu­menten in Gelderland, veertiende jaarverslag, 1944. In: B.M. Gelre XLVIII (1946), blz. XXXIII-LIV.

Blz. XLVII-XLVIII:                    Stichting Oudheidkamer Huissen.

Huissen oudheidkamer (tekening uit 1944 van de schouw). In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 112.

Maquette oud-Huissen in aanbouw. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 1.

Piet Driessen, Veertig jaar na dato. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 109, 113-116, 155-156.

Oorlogstentoonstelling (foto’s). In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 119.

P.G.M. Driessen, Er wordt gewerkt. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 1, 26, 32, 35-36, 62-64, 99-101, 133, 136.
Betreft de verbouwing van het pand "Hof van Hessen" tot museum.

R.C. Tonk, Museumgeluiden. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 115-116.
Betreft de verbouwing van het pand "Hof van Hessen" tot museum.

R.J.H. Melchers, Vijf jaar stadsmuseum “Hof van Hessen”. In: Med H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 66-68.

Bewegwijzering. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 26.
Betreft de plaatsing van wegwijzers naar de “Hof van Hessen”.

R.J.H. Melchers, Tien jaar wisselexposities in Stadsmuseum Hof van Hessen. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 80-85.

R.J.H. Melchers, 15 jaar exposities in het Stadsmuseum (aanvulling). In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 53-55.

Emile Smit, Kringactiviteiten rond de Huissense Omdracht / Umdracht. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 55-57.

Kort overzicht van de geschiedenis van Huissen (ten behoeve van het Stadsmuseum). Huissen, 1995.

Kurzer Überblick der Geschichte von Huissen (zur Benutzung im Stadtmuseum). Z.p., z.j. [1995].

Stadsmuseum Hof van Hessen (Vouwblad) Z.p., z.j. [2020].

Stadsmuseum “Hof van Hessen”. In: Pluk 2022 blz. 21.

Aanwinsten. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 150.
Betreft diverse aanwinsten voor het stadsmuseum en de collecties van de Historische Kring Huessen.

E.H.J. Laurentzen, 3800 jaar oude pijlspits. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 102-103.

E.H.J. Laurentzen, 4000 jaar oude bijlen. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 145, 150-151.

E.H.J. Laurentzen, Een randbijl uit de vroege Bronstijd (2100-1500 v. Chr.). In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 116-118.

C.G. Neijenhuis, Ulpius Quietus, een ‘Huissense Romein’. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 156-159.

Kleine expositie over Romeins Huissen op de Open Monumentendagen. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 94.

C.G. Neijenhuis, 15de eeuws drinkbekertje (Museumschatten 5). In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 106-108.

A.C.M. van Bon, De Pingsdorfer tuitkan (Museumschatten 3). In Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 37-39.

R.J.M. Melchers, De steengoed raadskan. (Museumschatten 1). In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 110-1112.

R.J.H. Melchers, De meerpaal uit 1575 (Museumschatten 6). In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 118-121.

R.J.H. Melchers, De sierschotel uit 1621. (Museumschatten 2). In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 152-153.

Huissense munten in bruikleen. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 121-123.

E.H.J. Laurentzen, Het kannetje van Rien Poortvliet? In:  Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 24-26.

Derk Jan Prins, Gemeente geeft Kring bodestaf en burgemeestersketting in bruikleen. In: Med H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 67-68.

R.J.H. Melchers, 17de eeuwse drinkglazen (Museumschatten 4). In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 69-72.

Prentje Vormsel 1780. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 173.

Cees H.M. Janssen, Een Frans Percussie-jachtgeweer. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 169-173. (Zie ook: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 98)

Cees H.M. Janssen, Een sabel der ligte kavallery. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 114-118.

Lodewijk Napoleon in wisselexpositie. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 109, 119-120.

Gevelsteen. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 130.
Betreft de verwerving van de gevelsteen van boerderij Klein Holthuizen (1918).

A.C.M. van Bon, Kwartgroot na 600 jaar terug in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 43.
Betreft het in bruikleen ontvangen van een in Huissen geslagen munt.

P.G.M. Driessen, Een aanwinst voor ons museum. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 79-80.
Betreft de verwerving van een zilveren beker.

Beker voor het koningspaar. In: Collectie Gelderland, blz. 78-79.

Op de thee in het museum. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 95.
Betreft de verwerving van een kindertheeservies.

Schenking voorzittershamer burgemeester Helmich. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 68-69.

Schenking aquarel H. Burgers aan Kring. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 32.

Een Blik op ’t Zand. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 1, 14.
Betreft een tentoonstelling onder die naam in Stadsmuseum De Hof van Hessen.

De Gilden en het Beleg en ontzet. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 84, 87-91.
Betreft een tentoonstelling over de Huissense gilden in Stadsmuseum De Hof van Hessen.

Emile Smit, Van Limes tot Betuwestelling. Tentoonstelling in het Hof van Hessen. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 25 (2012), nr. 1, blz. 14-15.

350 jaar St. Laurentiusgilde: Tentoonstelling. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 24 (2011), nr. 2, blz. 14-15.

Tentoonstelling 500 jaar Beleg en ontzet. Gilden en Historische Kring Huessen exposeren. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 15 (2002), nr. 2, blz. 10-11

Tentoonstelling kaarten van Gelre en Kleef. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 31.

C.G. Neijenhuis, Meten en wegen in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 28 (2003), blz. 113-115.
Betreft een tentoonstelling onder die naam in Stadsmuseum De Hof van Hessen.

Redactie, Opening expositie “40 jaar Zilverkamp” in foto’s. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 157,159, 184.

Emile Smit, Huissen honderd jaar geleden. Boek en tentoonstelling. In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 158.

Tentoonstelling over het voortgezet onderwijs in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz.  120.

Tuinbouwmuseum geopend. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 141, 143-149.

E. Smit, Van Franse school tot huishoudschool. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 159-160.
Betreft de tentoonstelling over dit onderwerp in de Hof van Hessen in het najaar van 2016.

Thom Breukel in het Stadsmuseum. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 67-68.

Koos Meeuwsen, Een dievegge bij het museum? … of toch niet? In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 27.
Huissen getroffen. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 83, 91.
Betreft de tentoonstelling over Huissen 1940-1945.

Raak het maar aan. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 112.
Betreft de tentoonstelling over Huissen 1940-1945.

Welkome aanvulling voor het stadsmuseum Hof van Hessen. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 103.
Betreft de aanschaf van vitrines.

Emile Smit, Nallunguaq. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 51.
Betreft de sluiting van het Stadsmuseum Hof van Hessen in verband met de coronapandemie.

Emile Smit, Het museum is weer open! In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 52-54.
Betreft de heropening van het Stadsmuseum Hof van Hessen op 13 juni 2020.

Een trouwjurk uit parachutestof. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 83.
Opgenomen in de tentoonstelling “Huissen herleeft”.

Emile Smit, Het was mooi zolang het duurde… In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 103.

Betreft de hernieuwde sluiting van het museum vanaf oktober 2020 in verband met de coronapandemie.

Oud maar springlevend. 600 jaar Huissense gilden. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 51-52.

Gildententoonstelling bij Historische kring Huessen. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 34 (2021), nr. 1, blz. 10; nr. 2, blz. 5-6.

Bijzondere zaken bij de tentoonstelling. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 91.
Betreft de tentoonstelling “Oud maar springlevend” over de Huissense gilden.

De heropening op zaterdag 3 juli. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 75.
Betreft de heropening van het museum na de sluiting vanwege de coronapandemie op 3 juli 2021.

Herinrichting museum. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 102.

Sponsoren. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 102.

Een nieuwe tentoonstelling in het stadsmuseum. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 15.
Betreft schilderijententoonstelling “Uit de kunst”.

Herinrichting stadsmuseum Hof van Hessen. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 18.

Museum Hof van Hessen ontvangt schoolklassen WO2-rondleidingen in Huissen-Stad. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 41.

Mea Vota een toeristische aanwinst. In: Pluk 2022, blz. 25.