II.A.Oudheidkunde


J.E. Bogaers, Castra Herculis. In: Berichten van de R.O.B. jrg. 18 (1968), blz. 151-162.

Blz. 160-162:      Volledige literatuuropgave over Castra Herculis.

J.E.A.Th. Bogaers, De Gallo-Romeinse tempels te Elst in de Over-Betuwe. 's Gravenhage, 1955.

Blz. 185:                       Huissen ingetekend op kaart van Modderman.

H.W.J. Derksen, Heeft een ouder Huissen bestaan en waar kan het gelegen zijn geweest ? In: De Gelderlander van 16 en 29 november; 9, 20 en 28 december 1955 en 3 januari 1956.

C.G. Neijenhuis, De meander van Huissen. In: Med H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 16-22, 116-122.

H.W.J. Derksen, Malburgen was Romeinse offerplaats (aan de Drusus­gracht ?) In: De Gelderlander van 18 november 1950.

H.W.J. Derksen, Redenen om aan te nemen, dat Castra Herculis op plaats van tegenwoordige Huissen heeft gelegen. In: De Gelderlander van 7 december 1955.

F. Gorissen, Stede-Atlas van Nijmegen. Arnhem, 1956.

Blz. 68:                         Romeinse straatweg Duffelward via Carvo naar Huissen.

O.G. Heldring, Wandelingen ter opsporing van Bataafsche en Romeinsche oudheden, legenden etc. Amsterdam, 1838. (blz. 35-40)

J.R. Mulder, L.J. Keunen en A.J.M. Zwart, In de ban van de Betuwse dijken. Deel 5 Malburgen. Een bodemkundig, archeologisch en historisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Rijndijk te Malburgen/Bakenhof, Arnhem. Wageningen, 2004.

R.J.H. Melchers, Rapport over Malburgen. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 103-105.

Bespreking van bovengenoemde studie.

A.J.C. Kremer, Levae fanum. In: De Navorscher 1885, blz. 638-639.

Hercules Machusanus en Heva te Huissen en Malburgen.

A.J.C. Kremer, Ente. Inleiding tot de geschiedenis van den Gelderschen Achterhoek. Eerste gedeelte. Van de vroegste tijden tot het jaar 1339. In: B.M. Gelre II (1899) blz. 1-98.

Blz. 52-53:    De offersteen die te Malburgen is gevonden en toegewijd aan Macucanus was daar mogelijk ter ere van  Postemus/Postemius waarvan een stenen kop in 1898 in Arnhem is opgegraven.

C.L. Verkerk, Arnhem van koningsgoed tot stad. In: B.M. Gelre LXXIV (1983), blz. 1-40.

Blz. 3:           Castra Herculis werd door Kremer gezien als zijnde Huissen.

A.J.C. Kremer, Malburgen. Eene historische bijdrage … In: Algemeen Nederlandsch Familieblad (1894), blz. 17-24; 69-73.

L.A. Langeveld, Land- en waterwegen der Romeinen voornamelijk in de Maas-, Waal- en Rijndelta omstreeks het begin onzer jaartelling. Den Haag, 1930.

Blz. 19:                         Huissen als hoogste punt van het Insula Batavorum

Blz. 30:                         Malburgen als Romeinse vindplaats.

Harald von Petrikovits, Urgeschichte und Römische Epoche (bis zur Mitte des 5. Jahrhun­derts nach Chr.). In: Franz Petri en Georg Droege, Rheinische Geschichte 1. Altertum. Düsseldorf, 1978.

afb 16:                           Huissen als Romeinse legerplaats.

Een Romeinse nederzetting in Huissen ? In: De Gelderlander van 25 mei 1951.

Cor Neijenhuis, Limes langs de Loostraat ? In: Jaarverslag AWN 2003  afdeling Nijmegen e.o. blz. 50-53.

Cor Neijenhuis, De Romeinse Limes. Nog meer werelderfgoed in Lingewaard. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 88-90.

W. Sprey, Tacitus - De opstand der Bataven. Groningen/Djakarta, 1954.

Blz. 127-128:      Over de Rijnloop bij Huissen en Malburgen in de Romein­se tijd.

C.G. Neijenhuis, De meander van Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 16-22, -116-122.

C.G. Neijenhuis, Een andere visie op het ontstaan van ’t Zand. In: Med. H.K.H. jrg. 25 (2000), blz. 156-160.