VIII. E. Politie en Justitie

Jan Kuys, De ambtman van Grave en het Land van Cuyck, Johan van der Donck 1443-1479. In: B.M. Gelre LXXVI (1985), blz. 21-35.
Blz. 27:          1459, paard gestolen te Huissen.

R.J.H. Melchers, Palingstroperij in de Angerense Strang ? Een Huissense brief uit 1529. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 122-124.

E. Smit, Doodstraf te Huissen in 1566 en 1569. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 146-148.

Jan Zweers en Emile Smit, Dicken Tooren (1668). In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 69-71.

J.H.F. Zweers, Een schapendief gepakt in 1762. In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 63-65.

Björn Kokke, “dat groote quaat dat hedendaags soo sterk in swang gaat”. Sodomietenvervol­gingen in Gelderland 1730-1732. In: BM Gelre deel LXXXVIII (1997), blz. 58-80.
Blz. 70:         Schipper stelt in Huissen schip beschikbaar aan sodomieten.

Jan Zweers, Een vechtpartij met verregaande gevolgen (1761). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 139-141.

Ine Hulzing, De Bedonderde Dienstmeid. In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 102-103.

E. Smit, Vechtpartij bij "De Altena" in 1803. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 74-78.

E.J.Th.A.M.A. Smit, Draagteken van de eerste Huissense veldwachter. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 100-101.

J.H.F. Zweers, Poging tot moord (1818)? In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 14.

A.J. Neijenhuis, Scheldpartij in 1839. In: Med H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 65.

J.H.F. Zweers, Hekserij of laster in 1845? In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 136.

Tabaksdiefstal. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 21. Uit: De Wagening­sche Courant van 17 januari 1856.

J.H.F. Zweers, Het smokkelaars-oproer in 1868. In: Med H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 109-111.

J.H.F. Zweers, Dranksmokkel in praktijk. In: Med H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 114.

Diefstal uit de pastorie (1871). In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 23.

Bekendmaking (25 januari 1874). In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 172, 230.
Betreft de ontvreemding van een hanekam.

Diefstal (1885). In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 32. Uit: De Gelderlander van 22 februari 1885.

Inbraak (1886). In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 32. Uit: De Gelderlander van 23 januari 1886.

Geraamte. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 25. Uit: De Gelderlander van 14 april 1886.

Beroving (1886). In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 64. Uit: De Gelderlander van 18 juni 1886.

Huissens avontuur van een Bemmelse fourier. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 203. Uit: De Gelderlander van 7 juli 1886.

Frans Pauwelsen, Huissense “kolonisten-verpleegden”. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021),
blz. 8-12; 42-43, 71; 53-55, 94-95. Jrg 47 (2022), blz. 62-63, 76-78, 104-105.

Moord (1886). In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 64. Uit: De Gelderlander van 18 september 1886.

Grafschennis. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 32. Uit: De Gelderlander van 24 september 1886.

P.G.M. Driessen, Over grafschennis gesproken. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 176-178.

Forsche kerel (1891) In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 159. Uit: De Betuwe van 31 oktober 1891.
Betreft poging tot diefstal uit de katholieke kerk

Kijvende wijven (1895). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 135. Bericht uit De Betuwe van 5 oktober 1895.

Zwerfster in Huissen (1899). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 34.
Snipper.

Zo zat als een Maleier (1899). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 114.
Snipper uit De Betuwe van 15 juli 1899.

Zwervers te Huissen ? (1910) In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 16.

Bekladden. In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 117. Uit: De Gelderlander van 30 maart 1912.

Zwerver Jan R. (1925). In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 32.
Snipper.

Diefstal van rode kool. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 60.

Snipper. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 49.
Betreft de begrafenis van gemeenteveldwachter W.J. Arnts.

J. Brendel, Een Huissense politieman (1968-1988). In die tijd stond de politie buiten de gemeenschap. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 165-167.

De politie is je beste kameraad! In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz.109.
Foto van politieagenten als Sinterklaas en Zwarte Piet.